Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.....

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας κυρία Άντζελα Γκερέκου για τον  «Προσδιορισμό Ενιαίου Ειδικού Τέλους  Ακινήτων σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών τιμών»
                                                             ΟΛΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ
Με την υποπαράγραφο Α.7 του νόμου 4152/13 επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων - Ε.Ε.Τ.Α.) υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες- οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 - δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής. Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιμή ζώνης στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως τιμή ζώνης λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών της δημοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων σε περίπτωση που...

... δεν υπάρχουν τιμές στη δημοτική ενότητα, λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών του δήμου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιμές στο δήμο λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών του νομού.
Βάσει του παραπάνω το Ενιαίο Έκτακτο Τέλος για τα ακίνητα αυτά θα υπολογίζεται με σημαντικά υψηλότερο συντελεστή ανά τετραγωνικό μέτρο σε σύγκριση με τον ισχύοντα για τα έτη 2011 και 2012 σταθερό συντελεστή που είχε οριστεί στα 3 ευρώ ανά τ.μ.. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αγροτικές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές καλούνται να καταβάλουν έως και υπερδιπλάσιο τέλος σε σχέση με το Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενης Δομημένης Επιφάνειας (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε).
Με δεδομένη την οικονομική επιβάρυνση χιλιάδων μικροϊδιοκτητών ακινήτων των περιοχών αυτών - συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν σε κατώτερα εισοδηματικά κλιμάκια -  κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί ο συντελεστής ανά τ.μ. για τα ακίνητα περιοχών εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Παράλληλα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις στους δήμους ώστε να εντάξουν το σύνολο των περιοχών διοικητικής ευθύνης τους στο σύστημα αντικειμενικών τιμών.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-         Εάν προτίθεται να επανεξετάσει το συντελεστής ανά τ.μ. για τα ακίνητα περιοχών εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών
-         Εάν προτίθεται, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, να αναλάβει τις δέουσες ενέργειες για τον καθορισμό αντικειμενικών τιμών στο σύνολο περιοχών της χώρας.
Η Ερωτώσα Βουλευτής

Άντζελα Γκερέκου