Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΑ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ...

Κ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
…των Οθωνών και Ερείκουσας δεν έχουν ασφάλεια


Με επίστολή του ο Κώστας Σκιαδόπουλος πρώην Αερολιμένάρχης Κέρκυρας και πρώην συμβούλος επί θεμάτων λειτουργίας και ασφάλειας των ελικοδρομίων των κοινοτήτων Οθωνών και Ερείκουσας προς την Κα. Φώφη Παπαδημητροπούλου Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των  ελικοδρόμίων των κοινοτήτων Οθωνών και τηςΕρείκουσας

                                       ΙΔΟΥ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Προς την Κα. Φώφη Παπαδημητροπούλου
                                                     Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής
                                                     Αεροπορίας.

 Θέμα : Σημερινή εικόνα των ελικοδρόμιων Οθωνών και Ερείκουσας.
        Με  την ιδιότητα του πρώην συμβούλου επί θεμάτων λειτουργίας και ασφάλειας των ελικοδρομίων των κοινοτήτων Οθωνών και Ερείκουσας, αλλά και λόγω αυξημένης ευαισθησίας μου σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων, σας γνωρίζω τα κάτωθι σχετικά με την σημερινή απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζουν τα προαναφερθέντα ελικοδρόμια.
            Ως γνωστό από την 1η Ιανουαρίου 2011...

...τα ως άνω  κοινοτικά ελικοδρόμια περιήλθαν στην αρμοδιότητα και ευθύνη του νέου και  ενιαίου Δήμου Κερκυραίων . Από την ως άνω ημερομηνία και μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύτως  καμία συντήρηση αλλά και έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπόν  εγκαταστάσεών τους καθώς  και του άκρως απαραίτητου  για την επιχειρησιακή τους  λειτουργία λοιπού εξοπλισμού.
           Συγκεκριμένα οι κώνοι των ανεμουρίων είναι  κατεστραμμένοι
ειδικότερα δε σ’αυτό των Οθωνών έχει σπάσει και η περιστρεφόμενη βάση του κώνου. Δεν έχει γίνει αναγόμωση των πυροσβεστήρων από την περίοδο της αδειοδότησής τους, ενώ περιμετρικά του δαπέδου προσγείωσης στο ελικοδρόμιο της  Ερείκουσα  υπάρχουν σπασμένα φωτιστικά σώματα.
           Επίσης δεν έχει γίνει επανάχρωση των διαγραμμίσεων και δεν έχει ελεγχθεί  εάν λειτουργεί η φωτοσήμανση, στο δε  ελικοδρόμιο της Ερείκουσας δεν έχει ελεγχθεί έκτοτε και η καλή λειτουργία του HAPI. Δεν υπάρχει υπεύθυνος ο οποίος να  γνωρίζει τον χειρισμό  των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους αλλά και της λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης, ενώ ενδεχομένως να μη φορτίζονται επαρκώς και οι εφεδρικές μπαταρίες.
          Επίσης ο εξουσιοδοτημένος και εκπαιδευμένος από την υπηρεσίας σας αλλά και μόνιμος κάτοικος της Ερείκουσας σε θέματα πυρασφάλειας και ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών, έχει πλήρως   περιθωριοποιηθεί, ουδείς τον έχει καλέσει ή έχει ζητήσει την συνεργασία του, ενώ στους Οθωνούς   δεν έχει καν οριστεί υπεύθυνος πυρασφάλειας όπως η σχετική απόφαση αδειοδότησης ορίζει.   
         Κατόπιν των όσων ανωτέρω σας εξέθεσα όπως  αντιλαμβάνεστε   και τα δύο ελικοδρόμια είναι πλέον εκτός προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και δεν πληρούν τα όσα ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις με τις οποίες και αδειοδοτήθηκαν. 
         Παράκληση για τις ενέργειές σας.
                                  Με ιδιαίτερη εκτίμηση
                             Κωνσταντίνος Σκιαδόπουλος