Σάββατο 30 Απριλίου 2011

ΕΠΙΜΟΝΗ ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ...


ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ολόκληρη η παρέμβαση της Άντζελας Γκερέκου 
Επί της αρχής. Ποιος δεν θέλει ένα μουσείο στον τόπο του;  Όπως και να το κάνεις,   ένα μουσείο είναι πάντα ένα έργο προστιθεμένης άξιας και εξωστρέφειας για την πόλη που δημιουργείται. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια πόλη, με την πολιτιστική κληρονομία και την φυσιογνωμία της Κέρκυρας, για την όποια μάλιστα εμείς οι Κερκυραίοι σε κάθε ευκαιρία περηφανευόμαστε.
Εκ πρώτης όψεως από  αυτή τη γενική αρχή φαίνεται πως δεν εξαιρείται ούτε το   Μουσείο της Τυπογραφίας. Κάνεις δεν είναι αντίθετος στην προοπτική να δημιουργηθεί, όλοι δηλώνουν πως το θέλουν, αλλά φαίνεται ότι δεν καιγόμαστε κιόλας. Με αφορμή το εν λόγω μουσείο μάλιστα, τελευταία άνοιξε (ξανά) μια μεγάλη συζήτηση, με έντονα κριτική διάθεση, είναι η αλήθεια, προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για αυτή του την επιλογή.  Οι λόγοι είναι πολλοί, το πραγματικό ενδιαφέρον ωστόσο που παρουσιάζει η συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνά τα στενά όρια της κατασκευής ενός  μουσείου.  Παρακολουθώντας μάλιστα το δημόσιο διάλογο και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν, μπορούν να εξαχθούν και χρήσιμα συμπεράσματα όχι μόνο για το  πως αντιλαμβανόμαστε  το πολιτιστικό μας απόθεμα αλλά κυρίως τον τρόπο με τον όποιο σκοπεύουμε να το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα.  Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
1.Ένα πρώτο σημείο κριτικής στο οποίο αξίζει να σταθεί  κάνεις έχει να κάνει με την αποκαλούμενη και ηθική διάσταση της υπόθεσης. Το ερώτημα (το οποίο έρχεται από παλιά) τίθεται ως εξής: Είναι ηθικό το ελληνικό δημόσιο να χρηματοδοτεί την ιδιωτική πρωτοβουλία - στην περίπτωση μας την Τράπεζα Πειραιώς- ενώ θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα στο Δήμο;  Το ερώτημα μοιάζει να έχει μια τόσο προφανή «ηθική» απάντηση που δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Είναι όμως τα πράγματα έτσι;
 Ας πούμε για αρχή πως ο φορέας υλοποίησης του έργου δεν είναι η Τράπεζα Πειραιώς.  Είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Το ΠΙΟΠ αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κοινωφελές ίδρυμα. Για τους γνωρίζοντες νομικά, πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο απευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών, ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 1492/Β /29.11.2002). Σ’άυτούς λογοδοτεί.  Αποτελεί δε, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο για την οικονομία της συζήτησης  μας,  τη συνέχεια και τη μετεξέλιξη του Πολιτιστικού και Τεχνολογικού Ιδρύματος της  ΕΤΒΑ, δηλαδή της πάλαι ποτέ (κρατικής)  Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, από την όποια «κληρονόμησε» ένα από τα πιο σημαντικά αρχεία της βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Το ΠΙΟΠ λοιπόν έχει ως καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία θεματικών μουσείων ανά την Ελλάδα[1] , μια αποστολή που του ανέθεσε απευθείας το ελληνικό Δημόσιο. Τα Μουσεία αυτά είχε αναλάβει να τα κατασκευάσει το Πολιτιστικό και Τεχνολογικό Ίδρυμα της ΕΤΒΑ (οι έχοντες καλύτερη μνήμη θα θυμούνται ότι η ιστορία του Μουσείου της Τυπογραφίας στην Κέρκυρα ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’90), μόνο που στο ενδιάμεσο η ΕΤΒΑ ιδιωτικοποιήθηκε και πέρασε στα χέρια του Ομίλου Τραπεζών Πειραιώς. Στους όρους πώλησης της ΕΤΒΑ προβλεπόταν μεταξύ άλλων η υποχρέωση του αγοραστή  να διατηρήσει και να εξασφαλίσει  τη λειτουργία του Πολιτιστικού -Τεχνολογικού Ιδρύματος και δη τη συνέχιση δημιουργίας και λειτουργίας των μουσείων. Ταυτόχρονα ο αγοραστής είχε την υποχρέωση να πληρώνει εσαεί όλα τα έξοδα του Ιδρύματος,  των μουσείων και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.
Το γενικότερο ερώτημα λοιπόν που θα πρέπει κάνεις να θέσει, εάν ενδιαφέρεται για την ηθική διάσταση του συγκεκριμένου θέματος, είναι εάν θα πρέπει επί της αρχής το ελληνικό δημόσιο να χρηματοδοτεί (στην περίπτωση μας με καθαρά ευρωπαϊκά κονδύλια, που σημαίνει ότι έχει της απόλυτου έγκρισης της Ε.Ε.)  εν γένει ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Να δούμε μερικά από αυτά;  Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Η Ιόνιος Ακαδημία. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.  Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.  Όλα τους ιδρύματα που διεκδικούν και επιτυγχάνουν ευρωπαϊκές και κρατικές χρηματοδοτήσεις. Αλλά και ένας δήμος ή η Περιφέρεια μπορούν να συστήσουν παρόμοια νομικά σχήματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι η ηθική μας στάση προς αυτά τα κοινωφελή ιδρύματα όταν επιδιώκουν κρατικές ενισχύσεις;   Αν είναι αρνητική τότε δεν βλέπω το λόγο να μην να φτάσουμε την υπόθεση εργασίας μας μέχρι τις ακραίες λογικές της συνέπειες. Το ελληνικό δημόσιο ίσως δεν θα πρέπει πια να ενισχύει κανένα ιδιωτικό σχέδιο, πόσο μάλλον όταν έχει και καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τέρμα λοιπόν ο αναπτυξιακός νομός και οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
2.  Στις αρχές του 2010 το Μουσείο Τυπογραφίας, μαζί  με το Αχίλλειο  εντάσσονται με εισήγηση μου ως Υφυπουργού  Πολιτισμού και Τουρισμού στους πινάκες των έργων υποδομών του τομέα τουρισμού. Ο Τομέας Τουρισμού υιοθέτησε το έργο για τρεις σοβαρούς λόγους: α) γιατί είχε ακόμα αμεσότερη σχέση με το ενιαίο πλέον Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς πρόκειται να στεγαστεί στους Αγγλικούς Στρατώνες του Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας  β) γιατί ως συνέπεια του προηγούμενου, θα υλοποιηθεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο συνολικά για την Κέρκυρα, η οποία έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων  της UNESCO (το Νέο Φρούριο αποτελεί το 1/3 περίπου του συνολικού χώρου που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί από το διεθνή οργανισμό) και, τέλος, γ) γιατί αποτελεί έργο που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα του κερκυραϊκού τουριστικού προϊόντος.  
Το έργο έχει προταθεί για ένταξη στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηματικότητα», (ΕΠΑΝ ΙΙ) όπου έχει ανοίξει η Πρόσκληση 55 για τις οκτώ (8) Περιφέρειες του Στόχου 1 του ΕΣΠΑ (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη),  η οποία απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εποπτεύονται από το Δημόσιο ή Δημόσιους Φορείς και διαθέτουν καταστατικούς σκοπούς συναφείς με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης (σχετικούς, δηλαδή, με την κατηγορία Πράξεων «Ενίσχυση των υποδομών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας»).
Τα παραπάνω ως απάντηση σε μια άλλη κριτική,  στο γιατί ο δικαιούχος είναι το ΠΙΟΠ, δηλαδή ένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και όχι ο Δήμος.  Είναι φανερό επιπλέον ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση 55 δεν απευθύνεται σε ΟΤΑ ή σε άλλους φορείς του Δημοσίου, ούτε καν στο ίδιο το Υπουργείο.  Αυτό φυσικά δεν εμποδίζει τον οποιοδήποτε Δήμο  που επιθυμεί να κατασκευάσει ένα μουσείο να μην ωριμάσει μια ανάλογη πρόταση και να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για τη δημιουργία του.  Υπήρξαν και θα υπάρξουν ανάλογες προσκλήσεις στο μέλλον.  Παραβλέποντας το ερώτημα για το κατά πόσο ένας ΟΤΑ είναι σε θέση σήμερα να συντηρήσει ένα Μουσείο - τη στιγμή που η κεντρική διοίκηση δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα δικά της μουσεία-  από όσο γνωρίζω,   ο Δήμος Κερκύρας ουδέποτε ωρίμασε σχετική πρόταση.  Ούτε βέβαια υπάρχει στην Κέρκυρα ένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΣΠΑ (π.χ. διαχειριστική επάρκεια τύπου Α) για να κατασκευάσει ένα τέτοιο έργο
4. Όπως ανέφερα πιο πριν,  η δημιουργία του Μουσείου Τυπογραφίας, συνολικού προϋπολογισμού € 8.500.000, υποβλήθηκε ως έργο Τουρισμού (για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω) και όχι Πολιτισμού.  Δεσμεύει λοιπόν πόρους από το συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ για τα έργα υποδομών Τουρισμού και δεν στερεί κονδύλια από τα έργα υποδομών Πολιτισμού. Εκείνο δε, που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι καθώς η πρόσκληση 55 αφορά τις οκτώ Περιφέρειες,  τα χρήματα αυτά δεν είναι εξασφαλισμένα για την Κέρκυρα. Εάν η Κέρκυρα δεν τα απορροφήσει θα μεταφερθούν σε άλλες Περιφέρειες που έχουν ώριμα έργα προς ένταξη. Το Λυρικό Θέατρο το χάσαμε. Αντέχουμε να χάσουμε και αυτό;
5.  Υπάρχει μια σειρά από επιχειρήματα από την πλευρά όσων ασκούν κριτική για το συγκεκριμένο Μουσείο που έχουν  σχέση με τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού για τα μνημεία της Κέρκυρας. Δεν ξέρω αν για κάποιους το Νέο Φρούριο, και οι Αγγλικοί Στρατώνες που φιλοξενούνται σε αυτό, δεν αποτελεί προτεραιότητα. Είτε από άγνοια, είτε από παραπληροφόρηση και πάντως ελπίζω όχι  από σκοπιμότητα, παραβλέπεται πάντως το γεγονός ότι στο προτεινόμενο έργο έχει συμπεριληφθεί διακριτό υποέργο με τίτλο «Εργασίες ανάδειξης του Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας»  που θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με έδρα την Κέρκυρα. Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει εργασίες στην τάφρο του Νέου Φρουρίου, στο οχυρό Σκάρπωνα και στην Ξηρά Τάφρο, μεταξύ του Οχυρού Σκάρπωνα και του Προμαχώνα των Επτά Ανέμων. Οι παρεμβάσεις αυτές  συνοψίζονται στα ακόλουθα:
α.Καθαρισμοί, επιλεκτικές αποχωματώσεις, αφαίρεση στοιχείων παλαιών δικτύων και περιφράξεων, αποκομιδή μπάζων.
β.Τοποθέτηση νέων περιφράξεων με κιγκλιδώματα ασφαλείας.
γ.Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης.
δ.Καθαρισμός και συντήρηση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών.
ε.Αρμολογήματα, στερεώσεις και αναστηλώσεις τμημάτων των τειχών υπό κατάρρευση

 Επιπλέον προβλέπεται η ανάδειξη του χώρου της παλιάς Λαϊκής  σε πάρκο με φύτευση, όπου εντάσσεται υπαίθριος χώρος στάθμευσης  χωρητικότητας δέκα αυτοκίνητων και ενός λεωφορείου.

Οι παρεμβάσεις αυτές  τυγχάνουν της απόλυτου έγκρισης και προτεραιότητας από την πλευρά της UNESCO.  Αποτελούν ουσιαστικά το χώρο πρόσβασης στο ανώτερο επίπεδο του Φρουρίου. Και πραγματικά απορώ πως κάποιοι χρησιμοποιούν το επιχείρημα «ότι τα φρούρια καταρρέουν» σε αντιδιαστολή προς το υπό κατασκευή Μουσείο τη στιγμή που με το έργο αυτό γίνεται μια από τις πιο ουσιαστικές αυτή τη στιγμή παρεμβάσεις στο Νέο Φρούριο, στο χώρο δηλαδή,  για τον οποίο οφείλουμε μεταξύ άλλων της ένταξη μας στην UNESCO.
7.  Ακούστηκε και γράφτηκε για την «πρεμούρα» και την «προκλητική» στάση του Υπουργείου να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο έργο, τη στιγμή που «το Καβοσίδερο καταρρέει», «το Αρχαιολογικό Μουσείο στάζει», στο «Μον Ρεπό δεν γίνεται τίποτα», κ.ο.κ.  
 Είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να συνεργαστώ στενά με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού τόσο για το Σχέδιο Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας όσο και τον προγραμματισμό των έργων πολιτισμού της Κέρκυρας. Είμαι λοιπόν περήφανη  για όλα αυτά που έχουν  γίνει αυτό τον ενάμισι χρόνο στην Κέρκυρα στον τομέα του πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή έχουν ήδη ενταχθεί η «Επανέκθεση Ιαπωνικής Πτέρυγας»  στα Ανάκτορα  (1.000.000 ευρώ), η «Ανάδειξη αρχ/κου χώρου Ηραίου στο Μον Ρεπό» (673000 ευρώ), η «Αποκατάσταση Ι. Ν. Άγιου Ιάκωβου του Πέρσου στην Παλιά Περίθεια της Κέρκυρας» (475.000 ευρώ), η «Στερέωση Προμαχώνα Καβοσίδερο» (1,870.000 ευρώ), η «Αποκατάσταση Ι. Ν.  Αγίων Θεοδώρων Παλαιών Σινιών Κέρκυρας»( 463.000 ευρώ), το «Βυζαντινό Φρούριο Γαρδικίου» (412.000 ευρώ), ο «Ι.Ν. Σωτήρας στον Μον Ρεπό» ( 620.000 ευρώ), ο «Ι.Ν. Παντοκράτορα Χλωμού» (243.000 ευρώ).  
Σε αυτά προσθέστε από το ερχόμενο καλοκαίρι που θα ανοίξει η σχετική πρόσκληση από το Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα (ας όψεται η προηγούμενη κυβέρνηση που φρόντισε να αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού χωρίς τομεακό) το Αχίλλειο, με την ανάδειξη όλων των κτιρίων και των κήπων, προϋπολογισμού περίπου 8 εκ. ευρώ, το Αρχαιολογικό Μουσείο, για το οποίο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της στατικής μελέτης και που αναμένεται να ενταχθεί έως το τέλος του έτους με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ. Τέλος έως το τέλος του έτους αναμένεται να ενταχθεί το έργο «Παρεμβάσεις σε μνημεία και οχυρώσεις στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας», ύψους 1.000.000 ευρώ. 
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω έργων, ενταγμένων και υπό αξιολόγηση (συμπεριλαμβανόμενου του Μουσείου Τυπογραφίας), ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ.  Όσο για την πρεμούρα, η όλη ιστορία του Μουσείου Τυπογραφίας ξεπερνά τα δέκα χρόνια με συνολικές έως σήμερα πέντε αδειοδοτήσεις (τρεις από ΚΑΣ, μια από ΚΣΝΜ., και μια από Συμβούλιο Μνημείων). Λυπάμαι, αλλά αδυνατώ να καταλάβω από πού προκύπτει  η βιασύνη του Υπουργείου.
6.  Μεγάλη κουβέντα έγινε και γίνεται για την επιλογή του χώρου. Δεν ταιριάζει, υποστηρίζεται, να κατασκευαστεί στο Νέο Φρούριο. Ταιριάζει  και πολύ μάλιστα.  Αν έκανε κάτι καλό η όλη πολεμική  για το Μουσείο Τυπογραφίας είναι ότι  ένα ευρύτερο πια κερκυραϊκό κοινό, έμαθε πως στους πρόποδες του Νέου Φρουρίου, στην Εκκλησία της Παναγίας της Τενέδου, κάποτε καθολική Μονή του Αγίου Φραγκίσκου, οι Γάλλοι Δημοκρατικοί το 1798  στέγασαν τον πρώτο Τυπογραφείο που λειτούργησε ποτέ στον ελλαδικό χώρο. Είναι βέβαια περιττό να πούμε πως πάρα πολλά  μουσεία ανά την Ευρώπη,  στεγάζονται μέσα σε φρούρια. Για να μην πάμε πολύ μακριά, στο Παλαιό Φρούριο στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας, η Δημόσια Βιβλιοθήκη,  τμήματα του Ιονίου Πανεπιστήμιου, κλπ.
7. Βίλλα Ρόσσα vs Νέο Φρούριο . Μπορώ να αντιληφθώ τον διλημματικό χαρακτήρα αυτής της κριτικής μόνο στη βάση ότι υπάρχουν σοβαροί ιστορικοί λόγοι για να επικαλεστεί κανείς  την κατασκευή του Μουσείου Τυπογραφίας στη Βίλλα Ρόσσα. Το ίδιο το ΠΙΟΠ μάλιστα είχε ως αρχική σκέψη πριν από μια δεκαετία την κατασκευή του Μουσείου Τυπογραφίας εκεί. Μόνο που εν τω μεταξύ αποδεδείχθηκε πως  η Βίλλα Ρόσσα δεν διαθέτει πια καμία στατική και δομική επάρκεια για να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες ενός (οποιουδήποτε) Μουσείου.  Υπήρξαν άλλωστε αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβούλιου με τις οποίες είχε αποφασιστεί μια άλλου είδους αξιοποίηση της Βίλλα Ρόσσα. Τις οποίες ακόμη περιμένουμε να υλοποιηθούν.  
8.  Ανελκυστήρες. Αυτή τη στιγμή το Νέο Φρούριο δεν είναι προσβάσιμο σε όλους. Η υφιστάμενη πορεία ανόδου περνά μέσα από απότομες ράμπες, ανηφορικές στοές και σκάλες, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση και την επίσκεψη του χώρου στους συμπολίτες μας με κινησιακά προβλήματα. Δεν νοείται - ελπίζω ότι το κατανοούμε όλοι - να υπάρχει προστατευόμενο μνημείο της UNESCO χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινησιακά προβλήματα. Είναι προς τιμή μας που ως πολιτεία έχουμε προβλέψει την εξυπηρέτηση αυτής της ομάδας συνανθρώπων μας. Με την κατασκευή του Μουσείου της Τυπογραφίας προτείνεται μια νέα πορεία επίσκεψης στο Νέο Φρούριο, η οποία με ένα σύστημα από δυο πύργους ανελκυστήρων, γεφυρών και ραμπών κλίσης 5%, εξασφαλίζει σε όλους την εύκολη πρόσβαση στο Μουσείο και τον Προμαχώνα των Επτά Ανέμων. Ο πρώτος ανελκυστήρας τοποθετείται στο χώρο της παλιάς λαϊκής αγοράς, στην καρδιά του οχυρού Σκάρπωνα και εξασφαλίζει την άνοδο στην Ξηρά Τάφρο, όπου διοργανώνονται υπαίθριες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στη συνέχεια με μια χωμάτινη ράμπα κλίσης 5% φτάνουν στην Ξηρά Τάφρο, για να συνεχίσουν με τον δεύτερο ανελκυστήρα την άνοδό τους στον Προμαχώνα των Επτά Ανέμων. Ο δεύτερος ανελκυστήρας οδηγεί σε μια πεζογέφυρα, που περνάει πάνω από το τείχος, στη συνέχεια της οποίας ξεκινάει μια χωμάτινη ράμπα κλίσης 5% πάνω στον προμαχώνα που καταλήγει στην είσοδο του Μουσείου.
Σπεύδω να διαβεβαιώσω όσους ανησυχούν για την αλλοίωση της αισθητικής  του χώρου  ότι είναι δεκάδες οι αρχαιολογικοί χώροι ανά τον κόσμο οι όποιοι διαθέτουν παρόμοιες κατασκευές. Για την επιλογή των θέσεων των συγκεκριμένων ανελκυστήρων ασχολήθηκαν προσωπικά οι ειδικοί της UNESCO οι όποιοι σε συνεργασία με του μελετητές του ΠΙΟΠ διασφάλισαν τη  μη ορατότητα τους μέσω μακροσκοπικής παρατήρησης του Νέου Φρουρίου (οδός Σπύρου Βλάϊκου, οδός Ξενοφώντος. Υπήνεμος Μόλος ΟΛΚΕ, Μουράγια)                                                                                                 
9. Το έργο σε αυτή τη φάση αξιολογείται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και τα αποτελέσματα αναμένονται περίπου στο τέλος Απριλίου. Στην ίδια πρόσκληση και ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά θα κατασκευαστούν εκτός από το Μουσείο Τυπογραφίας, το Μουσείο Μαστίχας στη Χίο και το Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα. Αν η αξιολόγηση είναι θετική αναμένεται στη συνέχεια η Απόφαση Ένταξης. Μετά την ένταξη του έργου εκκρεμεί η έγκριση από το  Δημοτικό Συμβούλιο και η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Π.Ι.Ο.Π., του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του Δήμου  που διασφαλίζει το πλαίσιο συνεργασίας και τον έλεγχο που θα ασκεί τόσο το ΥΠ.ΠΟ.Τ. όσο και ο Δήμος  (δια των εκπροσώπων τους) κατά την πορεία υλοποίησης και λειτουργίας του Μουσείου.  Σε όλες τις περιπτώσεις  (συμπεριλαμβανόμενων και των 7 Μουσείων που βρίσκονται σε λειτουργία)  η μελέτη (για το  Μουσείο Τυπογραφίας ξεπέρασε το 1.000.000 ευρώ), τα  πάγια έξοδα λειτουργίας και η συντήρηση του Μουσείου, τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων, αποτελούν υποχρέωση του ΠΙΟΠ για πενήντα χρόνια.  Μετά από αυτή την περίοδο το Μουσείο επιστρέφει στον κύριο του ακινήτου, ήτοι στην περίπτωση της Κέρκυρας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, στην κυριότητα του οποίου έχει περάσει με απόφαση απαλλοτρίωσης του 1977.
Δεν μπορεί κανείς εδώ να μην επισημάνει της υποδοχής που έτυχαν όλα τα προηγούμενα μουσεία τόσο από τις τοπικές κοινωνίες όσο και από όλους τους πολιτικούς φορείς. Στη Σπάρτη το Μουσείο Ελιάς προχώρησε με Δήμαρχο και πλειοψηφία της ΝΔ. Στη Μυτιλήνη το 2004,  ο Δήμαρχος  κ. Αλέκος Ευαγγελινός, προσκείμενος στο ΚΚΕ,  προχώρησε στην παραχώρηση χώρου δημοτικής ιδιοκτησίας για την ανέγερση του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας.
Το προτεινόμενο επίσης στην ίδια Πρόσκληση έργο «Μουσείο Μαστίχας στη Χίο» έχει την πλήρη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου  που διαθέτει το οικόπεδο για την ανέγερση του μουσείου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (παλαιότερα και του Νομάρχη), του Δήμου Χίου (παλαιότερα Δήμου Μαστιχοχωρίων), καθώς και των Βουλευτών όλων των κομμάτων. Αλλά και η δημιουργία του «Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα» έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από την τοπική κοινωνία, το Δήμο και την Περιφέρεια, που έχουν πειστεί ότι το μουσείο θα συμπληρώσει την εικόνα του Κάστρου της πόλης (από τα πιο παλιά στη χώρα μας) αναστηλώνοντας, παράλληλα, ένα τμήμα του, και αναδεικνύοντας την παράδοση της αργυροτεχνίας στην περιοχή. Το Κάστρο, που φιλοξενεί ήδη το Βυζαντινό Μουσείο της πόλης, προβλέπεται να καταστεί από τους πιο ισχυρούς πόλους  έλξης για τους επισκέπτες των Ιωαννίνων, καθώς και για την εκπαιδευτική -μαθητική και φοιτητική- κοινότητα της πόλης. Ελπίζω ότι και εμάς η δημιουργία του Μουσείου Τυπογραφίας θα μας βρει μονιασμένους.
[1]  Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί τα εξής Μουσεία: Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στο Βόλο, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου και Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ


Με δύο συγκεντρώσεις θα τιμήσουν τα συνδικαλιστικά σωματεία της Κέρκυρας την εφετινή εργατική πρωτομαγιά.Το Εργατικό Κέντρο  απευθύνει προσκλητήριο ενότητας και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους,  καλώντας τους σε μαζική συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή,  στις 10.00 το πρωί,  έξω από το Εργατικό Κέντρο.  «Η 1η Μάη 2011 αποκτά ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο για τους εργαζόμενους και τις κοινωνίες που υφίστανται τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς ολομέτωπης επίθεσης στα βασικά και θεμελιώδη κοινωνικά τους δικαιώματα» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου.
Στους δρόμους ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την Πρωτομαγιά
Στις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς συμμετέχουν και οι ναυτεργάτες με τετράωρη στάση εργασίας από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 4.00 το απόγευμα. Σε μήνυμά του,  το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Η αγωνιστική και κοινωνική αλληλεγγύη, η ένταση των συνδικαλιστικών αγώνων και η ανάπτυξή τους στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κοινωνικού κινήματος φραγμού στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αντίστασης στα μέτρα της Κυβέρνησης, του ΔΝΤ, της Ε.Ε., διεκδίκησης νέων δικαιωμάτων, αποκατάστασης των απωλειών, είναι η στάση, η δράση που τιμά την εργατική Πρωτομαγιά, τους νεκρούς».Το ΠΑΜΕ διοργανώνει απεργιακή συγκέντρωση την Κυριακή στην πλατεία Σαρόκο,  στις 10.00  το πρωί. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Τιμάμε την εργατική Πρωτομαγιά, τις θυσίες, τους αγώνες της παγκόσμιας εργατικής τάξης στέλνοντας αγωνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης στους εργάτες και στις εργάτριες όλου του κόσμου. Δίνοντας υπόσχεση ότι θα συμβάλλουμε πιο αποφασιστικά στη χώρα μας να ηττηθεί η εξουσία των μονοπωλίων, να ανατραπεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα, για το σοσιαλισμό».
Ο ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως « η  φετινή Πρωτομαγιά και η πανεργατική απεργία στις 11 Μάη πρέπει να είναι οι αγωνιστικές αφετηρίες του εργατικού κινήματος για την ανατροπή της κυβέρνησης και των αντικοινωνικών πολιτικών της. Για τη συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας με πυρήνα την Αριστερά, η οποία θα βγάλει την χώρα μας από το μνημόνιο και θα προωθήσει μια πολιτική που θα καλύπτει τις ανάγκες του λαού και όχι των πιστωτών και του κεφαλαίου».
σύνταξη: Μαρίνα Μοσχάτ

ΖΕΙ Ο ΣΑΝΤΑΜ ΧΟΥΣΕΙΝ;


Τηλεφώνημα από τον άλλο κόσμο !
Πολλοί Ιρακινοί πιστεύουν ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν δεν πέθανε ποτέ και ζει κάπου κρυμμένος. Ένα καταγεγραμμένο τηλεφώνημα που αποδίδεται στον νεκρό φούντωσε τις φήμες
Την Πέμπτη ήταν τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν ο οποίος θα γινόταν 74 ετών. Μήπως ωστόσο δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρελθοντικό χρόνο;
 Μήπως ο Σαντάμ ζει και γιόρτασε κάπου μακριά από όλους και από όλα σκεπτόμενος το επόμενο βήμα του;
Αν και δεν έχουν δει τον Σαντάμ ψυχή τε και σώματι αρκετοί Ιρακινοί πιστεύουν ότι ο ηγέτης τους ζει.
Σύμφωνα με τους New York Times, πρόσφατο τηλεφώνημα που έγινε στον Hassan al-Allawi,  εκ μέρους του φερόμενου ως Σαντάμ Χουσείν, όταν βρισκόταν σπίτι του τάραξε τα νερά.
Ο  Allawi κατέγραψε τη συνομιλία με τον φερόμενο Σαντάμ και σε συνάντηση του Κοινοβουλίου έκανε τους πάντες να μείνουν με το στόμα ανοιχτό, κοιτώντας αποσβολωμένοι ο ένας τον άλλο.
Ο  Hassan al-Allawi, "στενός φίλο του Σαντάμ",  έβαλε σε ανοικτή ακρόαση τη συνομιλία κατά τη διάρκεια επίσημου γεύματος του Κοινοβουλίου, φέρνοντας ρίγη ανατριχίλας στους παριστάμενους σε σημείο που ακόμα και όσοι πίστεψαν πως πέθανε άρχισαν να το ξανασκέφτονται.
Οι ΝΥΤ επικοινώνησαν με τον Allawi, ο οποίος ανέφερε ότι με το που έβαλε τη συνομιλία σε ανοιχτή ακρόαση και οι καλεσμένοι τρόμαξαν.
"Αυτός είναι ο Σαντάμ, είναι φωνή του", αναφώνησαν έκπληκτοι.
Στη μεταξύ τους συνομιλία ο "Σαντάμ" ακούγεται να του λέει ότι το 2006 εκτελέστηκε κάποιος σωσίας του και πως θα κάψει τη Πράσινη Ζώνη και θα την βάψει κόκκινη με το αίμα τον προδοτών του.
Ο  Allawi, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του Σαντάμ μέχρι την εξορία του είπε ότι διατηρεί ακόμα μια συμπάθεια για τον πρώην προστάτη του, ακόμα κι αν έχει αγκαλιάσει τη δημοκρατική μετάβαση του Ιρακ ως μέλος του Κοινοβουλίου.
"Μέχρι σήμερα, αγαπώ τον Σαντάμ", είπε προσθέτοντας ότι με το που άκουσε τη φωνή του ξέσπασε σε κλάμματα.
"Πίστεψα πως ζω ένα όνειρο, ο Σαντάμ χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες λέξεις και εκφράσεις με συγκεκριμένη συναισθηματική ένταση" όπως και αυτός που έκανε το τηλεφώνημα.
Μάλιστα η ηχογραφημένη συνομιλία ανέβηκε στο διαδίκτυο σε βίντεο ενώ ο  Allawi θεωρεί ότι οι φαρσέρ επέλεξαν αυτόν επειδή ήταν κοντά με τον Σαντάμ.
Από τον θάνατο του Σαντάμ αρκετές είναι οι θεωρίες συνωμοσίας όμοιες με αυτές που ακούγονται για τον Έλβις Πρίσλει.
Ένας  σχολιαστής έγραψε τη Πέμπτη στο αραβικό site Hawamer, ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σκάψουν στο τάφο του Σαντάμ και να ελέγξουν το DNA του νεκρού εάν όντως είναι η δική του σορός.
ΠΗΓΗ:NEWS247.GR

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α. ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΣΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ !

Αντώνης Δημητρόπουλος  προς Άντζελα Γκερέκου:
Επενδύουμε στις ευαισθησίες σας και το επίμονο ενδιαφέρον σας  για το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ  και την ΚΕΡΚΥΡΑ.
                                                                             Γράφει ο Nikola Souris
To ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ της Κέρκυρας επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι η πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού , Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ  κυρία  Άντζελα Γκερέκου.

Η κυρία Άντζελα Γκερέκου περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ συνοδευομένη από τον Διευθυντή κ. Αντώνη Δημητρόπουλο και τον Υπέύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής κ. Νίκο Πουλή.


Αμέσως  μετά πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Διευθυντή 
 Εδώ αξίζουν όντως πολλά συγχαρητήρια στον Δ/ντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Α ΑΕ κύριο Δημήτρη Λάμπρου για την επιλογή του Διευθυντή.
Την κυρία Γκερέκου  ενημέρωσε ο ίδιος για όλα τα θέματα του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ  παρουσία και του προέδρου  και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου των εργαζομένων του Μουσείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑ  και  εργαζομένων του πρώην CASINO (Σ.Ε.Κ.Μ.Α) που υπάγονται  και αυτοί στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, και του σωματείου GROUPIE του πρώην CASINO Κέρκυρας.
Αξίζει να σημειωθεί πως η κυρία Άντζελα Γκερέκου στις δηλώσεις της  εξήγησε πως είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στο ΕΣΠΑ αφού οριστικοποιήθηκε η μελέτη της ανάπλασης  του ανακτόρου που συνέταξε ο πολύ σπουδαίος Πολιτικός Μηχανικός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού -Ε.Ο.Τ - κ. Νίκος Αλευράς.
Η κυρία Γκερέκου συνεχίζοντας  είπε πως ήρθε η ώρα κάποια  θεωρητικά λόγια να γίνουν πράξη.
Πρέπει είπε και να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων βρίσκοντας έξυπνες λύσεις που θα εκτινάξουν περισσότερο τα έσοδα του τρίτου σε επισκέψεις  Mουσείου όλης της Χώρας.
Η κυρία Άντζελα Γκερέκου εντυπωσιάστηκε από την αλλαγές που έχει κάνει σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα της παρουσίας του  στο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ο Διευθυντής του κ.Αντώνης Δημητρόπουλος.
Η  επιβλητική εσωτερική σκάλα  που συνδέει όλους τους ορόφους έχει παραδοθεί στους επισκέπτες μετά από  μισό αιώνα την Μεγάλη Παρασκευή ,δίνοντάς τους  έτσι  και την δυνατότητα να θαυμάσουν  αυτό το μοναδικό κομψοτέχνημα, έχοντας ταυτόχρονα και την ευκαιρία  να δουν από κοντά τον περίφημο πίνακα του Franz Matsch  με θέμα τον θριαμβευτή Αχιλλέα και την περίφημη ρόδα που είναι και το σήμα κατατεθέν του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ.
Ακόμη καθαρίστηκαν όλοι οι φοίνικες  μετά από πολλά χρόνια, έγινε καθαρισμός και  κλάδεμα  των δένδρων με αποτέλεσμα να φανεί όλη η πρόσοψη του κτιρίου, αποπερατώνεται η έξοδος των επισκεπτών, αρκετές μικροεπισκευές συντήρησης στο μηχανολογικό εξοπλισμό , εμπλουτισμός με πολλα λουλούδια στους κήπους,ενώ το ενδιαφέρον του στα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεγάλο.
Την μεγαλύτερη εντύπωση πάντως έκανε στην πρώην Υπουργό η εργασιακή ειρήνη που επικρατεί πλέον στις τάξεις των εργαζομένων ύστερα από την τοποθέτηση του κ. Αντώνη Δημητρόπουλου.
Μεγάλο βάρος έχει ρίξει επίσης ο χαρισματικός Διευθυντής  κ.Αντώνης Δημητρόπουλοs  στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
 Τοποθετήθηκε με προσωπική του επιλογή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑ ΑΕ κ.Δημήτρη Λάμπρου ο άμεσος του συνεργάτης  και στενός  του φίλος ,ο πρώην    Οικονομικός Διευθυντής του CASINO  Κέρκυρας Νίκος Πουλής (φωτο με τον Αντώνη Δημητρόπουλο και την Άντζελα Γκερέκου στο κέντρο) υπεύθυνος  του πιο πάνω τομέα ,με τον οποίο έχουν μια άριστη συνεργασία
Ήδη στο μικρό αυτό διάστημα της θητεία τους το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ  και γενικά η ΚΕΡΚΥΡΑ προβάλλεται
1. Στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ του  LEIDEN της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ με τέσσερα εκθέματα  
2. Με μια ταινία μικρού μήκους που γύρισαν οι φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και  προβλήθηκε στο HOLLYWOOD με θέμα το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ  
3.Με τρεις εκπομπές μιας ώρας η κάθε μία από το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης της ΓΑΛΛΙΑΣ με θέμα το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ και την ΚΕΡΚΥΡΑ
4. Σε τοπικό επίπεδο έχει τοποθετηθεί γιγαντοαφίσα σε μουσαμά  με θέμα το κτίριο του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στην γέφυρα του ΚΑΙΖΕΡ ενώ έχει φωταγωγηθεί η γέφυρα όπου μετά από τόσα χρόνια αναδεικνύεται, αφού αποτελεί ένα  έργο τέχνης 
5.Στην αίθουσα εκδηλώσεων -πρώην αίθουσα  casino- τοποθετείται εντός των ημερών γιγαντοοθόνη όπου θα εναλλάσονται  σπάνιες φωτογραφίες του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ της SISI και του ΚΑΙΖΕΡ
6.Εντός των ημερών όλοι οι επισκέπτες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ που θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες στον επισκέπτη
7.Το πιο εντυπωσιακό όλων είναι  πως η επιθυμία του χαρισματικού Διευθυντή του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ κ. Αντώνη Δημητρόπουλου που αφορά την αδελφοποίηση του Μουσείο  ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑ  με το επίσης Παγκοσμίου φήμης SISI MUSEUM της Βιέννης παίρνει σάρκα και οστά.

Ήδη η κυρία Άντζελα Γκερέκου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Αυστριακό πρέσβη στην Ελλάδα έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ  με αυθεντικά  φορέματα της SISI και άλλα εκθέματα 

που θα μεταφερθούν στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ από το SISI MUSEUM , ενώ θα υπάρχει  online σύνδεση των δύο Μουσείων μέσω  WEB CAMERA.

Τις τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να ρυθμίσουν ο Αντώνης Δημητρόπουλος και ο Νίκος Πουλής όπου θα μεταβούν στην Βιέννη τον Μάιο κατά πάσα πιθανότητα.
Την πρώην υπουργό  κυρία Γκερέκου  ευχαρίστησαν για τις ενέργειες και το μεγάλο ενδιαφέρον της  ο πρόεδρος του σωματείου GROUPIE του πρώην CASINO Kέρκυρας
Νίκος Τζιλιάνος,όπως επίσης και η προσωρινή διοίκηση ,και τα μέλη του ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου  των εργαζομένων ΣΕΚΜΑ ,  που είχαν σαν αποτέλεσμα την τοποθέτηση ΌΛΩΝ των αορίστου χρόνου υπαλλήλων  του πρώην Casino Κέρκυρας στο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ.
Επίσης όπως δήλωσε γίνονται σοβαρές  προσωπικές προσπάθειες  από την ίδια για να αποκατασταθούν και οι υπόλοιποι 49 εργαζόμενοι του πρώην Casino Kέρκυρας,έτσι ώστε να λήξει η ομηρία τους.
Τέλος είχε εποικοδομητική συζήτηση με το ΔΣ του νεοσυσταθέντος σωματείου των εργαζομένων Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης.

Για την πιο πάνω επίσκεψη της στο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ η κυρία  Άντζελα Γκερέκου με χθεσινό Δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής

Την πρόθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού να εντάξει μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι το Αχίλλειο στο ΕΣΠΑ μετέφερε χθες η Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ κ, Άντζελα Γκερέκου σε Διοίκηση και εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στο Αχίλλειο η κ. Γκερέκου εξέφρασε την ικανοποίηση της για την προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση και το προσωπικό προκειμένου ο χώρος να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εικόνα εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου.

 Η κ. Γκερέκου τόνισε ωστόσο πως η προσπάθεια αυτή δεν ήταν πάντοτε αρκετή καθώς για χρόνια ο χώρος του Αχιλλείου είχε εγκαταλειφτεί στην τύχη του. Πέρυσι, τέτοια εποχή, είχε ζητήσει ως Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού την εκπόνηση μελέτης από τον ΕΟΤ για την αισθητική, λειτουργική και στατική αναβάθμιση  των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και των κήπων του Αχιλλείου. Η κ. Γκερέκου ανακοινώσε πως η μελέτη αυτή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εντός του καλοκαιριού, οπότε και θα ανοίξει σχετική πρόσκληση στο ΕΣΠΑ,  το έργο θα είναι ώριμο  για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Η ανακαίνιση θα αφορά  το ανάκτορο, το κτίριο των στρατώνων, το όποιο θα αποκτήσει νέες  χρήσεις, μουσειακού και συνεδριακού χαρακτήρα, το κτίριο του Βαρόνου αλλά και το Θυρωρείο όπου στεγάζει τα σημερινά εκδοτήρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει μαζί με την ανάπλαση των κήπων περίπου τα 8 εκ. ευρώ.
Η κ. Γκερέκου προανήγγειλε επίσης της αδελφοποίηση του Μουσείου του Αχίλλειου  με το Μουσείο της Αυτοκράτειρας Σίσσυ στην Αυστρία μετά από συνεννόηση  με τον αυστριακό πρέσβη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικητιάδη.
Τέλος, συνάντηση πραγματοποίησε στο χώρο και με τους εργαζόμενους  του πρώην Καζίνο Κέρκυρας οι όποιοι την ευχαρίστησαν για την προσπάθεια της να τοποθετηθούν στον Αχίλλειο, ενισχύοντας έτσι τη δύναμη του προσωπικού. Εκκρεμεί όπως δήλωσε «μια ακόμη μάχη» αυτή τη φορά για τους εργαζόμενους  με σχέση ορισμένου χρόνου του πρώην Καζίνο, για τους οποίους εκκρεμεί η νομοθετική ρύθμιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
    


 

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗ.....


... Για τους "κακούς επαγγελματίες που αισχροκερδούν.
Καλά τα πήγε η Κέρκυρα τις ημέρες του Πάσχα, τόσο όσον αφορά την κίνηση όσο και τη φιλοξενία των χιλιάδων τουριστών, σύμφωνα με το Δήμαρχο Γιάννη Τρεπεκλή.
Ωστόσο, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, παρουσιάστηκαν φαινόμενα αισχροκέρδειας επαγγελματιών τους οποίους προειδοποίησε ότι θα βρουν μπροστά τους το Δήμο Κέρκυρας αν συνεχίζουν να δυσφημούν την πόλη και το νησί με την κακή τους επαγγελματική συμπεριφορά. Μάλιστα, για την αποτίμηση της λειτουργίας της πόλης και των καταστημάτων της την εορταστική περίοδο αλλά και για το συντονισμό τη θερινή σαιζόν, ο κ. Τρεπεκλής θα συγκαλέσει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών και το Επιμελητήριο εντός της εβδομάδας.
Εν τω μεταξύ, 16 προσαγωγές για παρεμπόριο πραγματοποίησαν τη Μ. Εβδομάδα οι άνδρες της Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν  4 άτομα εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί για επαιτεία και ένας ημεδαπός για παράβαση του Νόμου περί όπλων. Βεβαιώθηκαν  ένα πρόστιμο για κατάληψη οδοστρώματος, ένα για πλανόδιο εμπόριο και πραγματοποιήθηκαν τέσσερις κατασχέσεις σε αλλοδαπούς για πώληση ρολογιών και ψεύτικων κοσμημάτων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και επτά σε ημεδαπούς για πώληση λουλουδιών.
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ομαλά κύλησε η κίνηση στους δρόμους της Κέρκυρας τις ημέρες του Πάσχα καθώς, σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Κέρκυρας Θεοχάρη Γιώτη, τα μέτρα που έλαβαν οι τοπικές αρχές και ο Δήμος Κέρκυρας απέδωσαν και οι οδηγοί συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις.
Θετικός και ο απολογισμός όσον αφορά τα τροχαία στην άσφαλτο, αφού με εξαίρεση δύο περιστατικά υλικών ζημιών, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους τις προηγούμενες ημέρες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΟΡΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Όπως πέρσι, έτσι και φέτος κύλησε το φετινό Πάσχα στην Κέρκυρα, τουλάχιστον όσον αφορά τις αφίξεις στο Λιμάνι της Κέρκυρας, ενώ αύξηση επισκεπτών είχαμε στο αεροδρόμιο λόγω και των πτήσεων από το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, η κίνηση στο λιμάνι της Κέρκυρας σύμφωνα με τα στοιχεία που εκδόθηκαν για την είσοδο επιβατών και οχημάτων από το Λιμεναρχείο, έχουν ως εξής:
 ·         Στην Κέρκυρα αφίχθησαν συνολικά 34.733 επιβάτες ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο της Μ. Εβδομάδας είχαν αφιχθεί 34.176.
·         Από την Ηγουμενίτσα έφτασαν 26.970 επιβάτες έναντι 28.363 πέρσι
·         Από την Πάτρα 2.216 επιβάτες έναντι 1.696.
·         Μέσω Λευκίμμης αφίχθησαν 3.832 επιβάτες έναντι 3.064 πέρσι
·         Από τη γραμμή της Ιταλίας, 1.715 επιβάτες έναντι 1.053 πέρσι.
Μεγάλος ήταν και ο αριθμός των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια που είτε για λίγες ώρες ή ακόμα και με διανυκτέρευση, αφίχθησαν στην Κέρκυρα, καθώς κρουαζιερόπλοια έκαναν Πάσχα στο νησί με αρκετές χιλιάδες κόσμου να ενισχύουν την τουριστική κίνηση.
Πηγή:corfu press