Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Ολοκληρώθηκε το τελευταίο στάδιο ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης - που διήρκεσε ένα μήνα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SUSTCULT, από τo CulturePolis που αφορούσε στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας 2013-2018. Το προτεινόμενο Σχέδιο Διαχείρισης παρουσιάστηκε από το CulturePolis στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης των εταίρων του έργου SUSTCULT που έγινε στις 28-29 Μαϊου στο Bacau στη Ρουμανία.

Το τελικό κείμενο του επικαιροποιημένου Σχέδιο Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας 2013-2018 θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδήλωση στην Κέρκυρα στις 3 Ιουλίου 2013 (προσωρινή ημερομηνία - θα επιβεβαιωθεί) με συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων για θέματα UNESCO. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να δοθεί η ευκαιρία να διατυπωθούν και συζητηθούν δημόσια τα τελικά σχόλια πριν την επίσημη κατάθεσή του κειμένου προτάσεων προς αξιοποίηση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης, όλους τους λοιπούς εμπλεκομένους φορείς, την κοινωνία της Κέρκυρας καθώς και όσους φορείς συνέβαλαν στη διαμόρφωση του επικαιροποιημένου σχεδίου.

Από την ΕΡΤ και την Μαρια Μοσχάτ