Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΤΑ ΑΜΕΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Β΄ ΔΙΑΛΟΓΗΣ !

Αρκετά πια με τον νέο Καιάδα … Τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους είναι πλέον χρόνια, όχι λόγω πολυπλοκότητας (γιατί είναι
συγκεκριμένα τα βήματα αντιμετώπισης) αλλά λόγω αδιαφορίας της Πολιτείας η
οποία τους αντιμετωπίζει απροκάλυπτα σαν βάρος.

Η αναμονή στα περίφημα ΚΕΠΑ είναι παροιμιώδης... 

Αλλά δεν είναι μόνο ο χρόνος.
Είναι η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (εκτός των φαρμάκων που
αντιστοιχούν αυστηρά στην αναπηρία τους). Είναι η διακοπή σύνταξης και
επιδομάτων στους περισσότερους. Είναι η φορολόγηση των επιδομάτων σε όσους
εξακολουθούν να ενισχύονται! Είναι η άρνηση αποζημιώσεων ή η ελάχιστη κρατική
συμμετοχή στο κόστος αναπηρικών αμαξιδίων, τεχνητών μελών, καθετηριασμών
κλπ., με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία και η λειτουργικότητά τους.

Η «Δημιουργία, ξανά!» ζητά:

1. ΚΕΠΑ: επίσπευση του χρόνου αναμονής (σε καμία περίπτωση άνω των 1 - 2
μηνών).
2. Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Το κράτος οφείλει να επιστρατεύσει την
πληροφορική ώστε να βρίσκει τα «χαρτιά» που το ίδιο εκδίδει.
3. Η εξέταση να γίνεται με επιστημονικούς κι όχι... συντεχνιακούς κανόνες.
4. Να μην διακόπτεται η ασφάλιση και οι παροχές σύνταξης και επιδόματος πριν
κριθούν από επιτροπή.
5. Για τις αποδεδειγμένα χρόνιες, μη αναστρέψιμες παθήσεις να μην χρειάζεται
η δοκιμασία των επαναλαμβανόμενων επιτροπών. Αν κάποιος έχει χάσει το
πόδι του είναι μάλλον απίθανο να του «ξαναφυτρώσει»! Έτσι
αποσυμφορείται και η λίστα αναμονής.
6. Οι χώροι των εξετάσεων να είναι προσβάσιμοι για ΑΜΕΑ.
7. Αυστηροί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα ΑΜΕΑ.
8. Παραδειγματική τιμωρία στους αναπήρους «μαϊμού», στις επιτροπές και τους
γιατρούς που εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά, αλλά και στους πολιτικούς
προϊστάμενους που τους καλύπτουν!
9. Ουσιαστική λειτουργία της παροχής του τιμολογίου της ΔΕΗ για ευπαθείς
ομάδες. Να επιδοτούνται τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% για τις
KWH που έχει θεσπίσει το κράτος (1.700 ανά τετράμηνο) χωρίς η υπόλοιπη

κατανάλωση να χρεώνεται στην ανώτερη κλίμακα.