Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ...

                 …για διάφορες  χρηματοδοτήσεις
 Ο ρόλος της Περιφέρειας μας, είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της και  η συμβολή της στην βελτίωση της ζωής των πολιτών. Κάθε ενέργεια και κάθε πράξη της, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση έτσι, σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο που την βιώνουν όλοι οι πολίτες,  προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ανακοίνωσε την εξασφάλιση και άμεση διάθεση του ποσού των 2.200.000 ευρώ, για έργα συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που οι Περιφερειακές Ενότητες θα χρησιμοποιήσουν με επιλογή τους και κατά προτεραιότητα.
 Επίσης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σπύρου, ανακοίνωσε την εξασφάλιση του ποσού των 835.000 ευρώ για την αναβάθμιση του πρώην δικαστικού μεγάρου Κέρκυρας, για την στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 Ο κ. Σ.Σπύρου, δήλωσε ότι εντός του Οκτωβρίου, θα ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού, Εμπορίου, Μεταποίησης και Υπηρεσιών, από το πρόγραμμα των 22,5 000.000 ευρώ, ποσό το οποίο διέθεσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 (συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση) για το σκοπό αυτό, γεγονός που θα βοηθήσει την τόνωση της τοπικής αγοράς.
Ακόμη ανακοίνωσε ότι παραμένει ανοιχτός ο αναπτυξιακός νόμος Ν3908/2012 για εντάξεις μελετών άνω των 300.000 ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, έδωσε σύμφωνη γνώμη


Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, έδωσε σύμφωνη γνώμη για την  υλοποίηση  του Υποέργου (1) « Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Κέρκυρας»  της Πράξης (381081), συνολικού προϋπολογισμού 600,000.00 ευρώ μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.