Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας κατασκήνωσης ΠΙΚΠΑ

         
Οι  παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ»  που βρίσκονται στον όρμο  Γουβιών Κέρκυρας , θα λειτουργήσουν από το Δήμο Κέρκυρας  για το έτος 2014 και  για το διάστημα από  01 Αυγούστου , μέχρι 31 Αυγούστου και θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.

                 Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τρεις:

1η Κατασκηνωτική Περίοδος :  01 Αυγουστου μέχρι 10 Αυγούστου

2η Κατασκηνωτική Περίοδο : 12 Αυγούστου μέχρι 21 Αυγούστου

3η Κατασκηνωτική Περίοδο : 23 Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου

( Φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6-16 ετών )

               Οι αιτήσεις   θα υποβληθούν από τους  γονείς των παιδιών  στο Γραφείο του Δήμου επί της οδού Σταματίου Δεσύλλα  (ισόγειο Δημοτικού Θεάτρου ,πρώην Γραφεία Δημοτικής Αστυνομίας)  στη   δημοτική  υπάλληλο Μαγδαληνή Κόκκαλη από 22 Ιουλίου ,μέχρι 30 Ιουλίου 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Μαγδαληνή Κόκκαλη 2661045923,Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 2661362123  και Αντωνία Χονδρογιάννη  2661362760

             Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση θα είναι τα εξής:

1.    Εκκαθαριστικό αρμόδιας ΔΟΥ ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης

2.       Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα

3.       Βεβαίωση ιατρού ότι έχουν γίνει οι προβλεπόμενοι εμβολιασμοί, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά και ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κλπ) και ότι μπορεί να φιλοξενηθεί σε παιδικές εξοχές

4.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση πολυτέκνων ή τριτέκνων

5.       Κατάθεση στον αριθμ. λογ/σμού 0026-0295-24-0200825900 Eurobank ποσό ύψους 30 €, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 12.000 € (εξαιρούνται τα παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών)

6.       Φωτοτυπία ταυτότητα γονέα

(Σημείωση: Κάθε παιδί θα έχει μαζί του κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και τα προσωπικά του είδη, ενώ δεν συνίσταται η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου. )