Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ-Α. ΓΚΕΡΕΚΟΥ:ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ....

...η κινητικότητα των ασφαλισμένων στην Ε.Ε. για θερμαλιστικές θεραπείες
Την αναγνώριση όλων των μορφών θεραπείας με τη χρήση φυσικών ιαματικών πόρων και τη θέσπιση κριτηρίων για την απονομή σημάτων ποιότητας στις επιχειρήσεις του κλάδου ζήτησε η Άντζελα Γκερέκου από τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.
Η βουλευτής Κερκύρας σημείωσε ότι στην Οδηγία 2011/24/ΕΕ που τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2013 ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες οι ασφαλισμένοι στα διάφορα κράτη – μέλη της Ε.Ε. μπορούν να πραγματοποιήσουν θερμαλιστικές θεραπείες (λουτροθεραπεία, υδροθεραπεία, πηλοθεραπεία, θαλασσοθεραπεία κτλ) σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό το κόστος των θεραπειών με ιαματικούς φυσικούς πόρους που λαμβάνουν χώρα σε άλλο κράτος της Ε.Ε. μπορεί να χρηματοδοτηθεί εφ’ όσον το εθνικό του σύστημα υγείας τις έχει αναγνωρίσει ως τέτοιες. Επισημαίνεται δε ότι το ποσό που καταβάλλεται για θεραπεία δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από εκείνο που το κράτος προέλευσης του ασφαλισμένου αναγνωρίζει στο δικό του σύστημα περίθαλψης.
Η κα Γκερέκου τόνισε ότι για να μπορέσει η Ελλάδα μας να προσελκύσει ασφαλισμένους άλλων ευρωπαϊκών χωρών για θεραπείες αυτού του τύπου πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: πρώτον, να διασφαλιστεί, με νομοθετική πρωτοβουλία, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αγωγής υγείας αναγνωρίζεται από το σύστημα υγείας στη χώρα μας προκειμένου οι σχετικές θεραπείες ξένων ασφαλισμένων να μπορούν  να χρηματοδοτηθούν από τα συστήματα υγείας της χώρας προέλευσής τους. Και δεύτερον, να εξειδικευθούν τα κριτήρια ποιότητας και αξιολόγησης κατά την απονομή ειδικού σήματος λειτουργίας στις μονάδες ιαματικού τουρισμού. Η βουλευτής στάθηκε επίσης στην ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι αναγνωρίσεις των ιαματικών φυσικών πόρων στη χώρα μας που υπάρχουν σε 110 σημεία της χώρας από τα οποία έχουν αναγνωριστεί μόλις τα 18. «Αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε χρόνο μετακινούνται στην Ευρώπη 23 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο για θερμαλιστικές θεραπείες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα περιθώρια είναι τεράστια», σημείωσε η κα Γκερέκου.
κ. Λυκουρέντζος στην απάντησή του ανέφερε ότι η Οδηγία 2011/24/ΕΕ βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας με σκοπό να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία τους επόμενους μήνες. Αναγνωρίζοντας την προοπτική του ιαματικού τουρισμού ως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας με σημαντική προοπτική ανάπτυξης, δήλωσε ανοιχτός στην υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου αλλά και για την καλύτερη δυνατή νομοθέτηση των προβλεπομένων στην εν λόγω Οδηγία.
                    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ