Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΣΤΗ 14η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ...

...ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ - ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
Σημεία Χαιρετισμού Υφυπουργού Πολιτισμού Άντζελας  Γκερέκου στη 14η συνάντηση του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής – Ιονίου

«Ο δρόμος  προς μια Ευρώπη των λαών περνά  μέσα από ευρύτερα σύνολα όπως η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου», σημείωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Α. Γκερέκου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής Ιονίου.  «Σύνολα», όπως πρόσθεσε, «που  γεννήθηκαν κάποτε από κοινές αξίες και παραδόσεις και που σήμερα  μπορούν να αποκτήσουν υπόσταση μέσα από κοινές προτεραιότητες  για ένα καλύτερο μέλλον».
Ακολουθούν σημεία του χαιρετισμού:

·         Βρισκόμαστε ακόμη μακριά από το σημείο όπου  οι Μακροπεριφέρειες θα αποτελούν ένα επιπλέον «θεσμικό» επίπεδο στη λειτουργία της Ε.Ε. Θα πρέπει  να τις κατανοήσουμε ως ένα δίκτυο ή καλύτερα ως μια κοινή δράση που περιλαμβάνει διαφορετικούς ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς.
·         Ένας δεύτερος λόγος που δυσκολεύει μια ενιαία προσέγγιση είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή που περιλαμβάνει χώρες- μέλη της Ε.Ε., χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης καθώς και χώρες που συμμετέχουν σε προενταξιακή διαδικασία. Περιλαμβάνει επίσης περιφέρειες με μεγάλη απόκλιση ως προς την συνεισφορά τους στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ  και που οι οικονομικές προτεραιότητες που θέτουν δεν συμβαδίζουν πάντοτε.
·         Μια τρίτη παράμετρος που δυσκολεύει το όλο εγχείρημα είναι η απουσία πρόσθετων πόρων χρηματοδότησης. Αυτό που διαθέτουμε είναι από τη μια πλευρά τα γνωστά  εθνικά τομεακά και περιφερειακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου και από την άλλη τα γνωστά προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας.
·         Τρία «ΟΧΙ» λοιπόν διαμορφώνουν από την πλευρά της Ε.Ε. το πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να κινηθούμε για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής –Ιονίου: ΟΧΙ σε νέους κανόνες, ΟΧΙ σε νέα θεσμικά όργανα, ΟΧΙ σε πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης. Απέναντι σε αυτά τα τρία «ΟΧΙ» οι φορείς και οι αρχές της Μακροπεριφέρειας θα πρέπει να προτάξουν τρία δικά τους «ΝΑΙ».
·         Το πρώτο από αυτά αφορά τον από «τα κάτω προς τα πάνω» άμεσο εντοπισμό των κοινών ζητημάτων προς αντιμετώπιση.  Εκτιμώ, εν αναμονή και του τελικού σχεδίου για την στρατηγική που θα παρουσιαστεί στα τέλη Ιουνίου ότι αυτά μπορούν να συνοψιστούν σε σχέση με τρεις κυρίους άξονες: Σύνδεση, Προστασία και Ανάπτυξη. 
·         Ένα δεύτερο «ΝΑΙ» που πρέπει να προτάξουμε είναι στη δημιουργία ενός δικτύου ή συνασπισμού περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων από τα κράτη μέλη, το οποίο θα φέρει την ευθύνη της από κοινού συμφωνημένης υλοποίησης, το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των στρατηγικών στόχων.Το  φόρουμ των επιμελητηρίων  σήμερα  μας δείχνει το δρόμο. Οφείλει να αποκτήσει μονιμότερο χαρακτήρα, και να εμπλουτιστεί από την παρουσία νέων φορέων. Η Μακροπεριφέρεια ΔΕΝ αποτελεί ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο. Μπορεί μόνο να ιδωθεί ως ένα διευρυμένο εργαλείο ευθυγράμμισης των επιμέρους εθνικών, περιφερειακών ή διασυνοριακών προγραμμάτων.

  • ·         Το τρίτο «ΝΑΙ» που πρέπει να πούμε είναι εκείνο του συντονισμού των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Για παράδειγμα, στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί στη δημοσιότητα το τελικό κείμενο για τη στρατηγική της Μακροπεριφέρειας. ‘Εως το τέλος Αύγουστου θα πρέπει να εκπονηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο του νέου ΠΕΠ Ιόνιων Νήσων. Το σχέδιο αυτό οφείλει και πρέπει να εντάξει στη φιλοσοφία του την λογική της Μακροπεριφέρειας.