Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Ο ΔΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕ ...ΑΦΡΑΓΚΟΥΣ!


Χωρίς μετρητά άφησε σήμερα ο ΔΙΑΣ δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα που θέλησαν να σηκώσουν χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσω του συστήματος Διατραπεζικών Συναλλαγών. 

Οι καταναλωτές διαπίστωναν ότι ενώ τα ΑΤΜ δεν τους έδιναν το ποσό ανάληψης που είχαν πληκτρολογήσει, ωστόσο οι λογαριασμοί τους ...

...χρεώνονταν κανονικά σαν να είχαν κάνει την ανάληψη.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και πανελλαδικής εμβέλειας. Όπως αναφέρει ο κ. Σταύρος Κουρέας, τεχνικός των συστημάτων ΔΙΑΣ, σταδιακά αποκαθίσταται το τεχνικό πρόβλημα, ενώ σημειώνει ακόμα πως σε ότι αφορά τις χρεώσεις τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα από το σύστημα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε σήμερα το πρωί, μια ημέρα με έντονη κίνηση καθώς υπήρχαν και καταβολές συντάξεων.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι μέσω των διατραπεζικών συστημάτων του ΔΙΑΣ οι τραπεζικές συναλλαγές στα ΑΤΜ το 2011 προσέγγισαν τα 22 εκατ. συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται κάθε μέρα περισσότερες από70.000 διατραπεζικές συναλλαγές σε ΑΤΜ.
Πηγή:www.capital.gr