Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ....

Αύριο υπογράφεται η σύμβαση για τον ειδικό εξοπλισμό φιλαρμονικών Κέρκυρας

Αύριο, Τρίτη 20 Μαρτίου στις 11.00 π.μ στο γραφείο του Περιφερειάρχη, Σπυρίδωνα Σπύρου, θα υπογραφεί με τον ανάδοχο η σύμβαση για το έργο: «Ειδικός Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Κέρκυρας».
     Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ και η σύμβαση αφορά το υποέργο για τις στολές και το υποέργο για τα κράνη.