Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΤΑΝΗΣΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ...

                        ...ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 Τους  6 αντιπεριφερειάρχες  της Π.Ι.Ν. όρισε σήμερα με απόφαση του ο περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος. Πρόκειται για τους:

·        Σπ. Γαλιατσάτος (Κεφαλονιά), αντιπεριφεριάρχης Τουρισμού και τουριστικής προβολής
·        Αλ. Μιχαλάς (Κέρκυρα), αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης Κοινωνικής Μέριμνας και εθελοντισμού
·        Αγγ. Παπαδάτου (Ζάκυνθος), αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού Παιδείας και Επιστημών
·        Δ. Στραβοράβδης (Κέρκυρα), αντιπεριφερειάρχης για Θέματα Οικονομικής Διαχείρησης της ΠΙΝ
·        Δ. Τσούκας (Κέρκυρα), αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων Ενέργειας και Βιοτεχνίας
·        Γ. Φοντάνας (Κέρκυρα), αντιπεριφερειάρχης  Πρωτογενούς Τομέα, Δικτύων και Διεθνών Σχέσεων.

     
                                                                                                                                                

Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών θα είναι για 2,5 έτη.
¨Έπαρχος Ιθάκης με αρμοδιότητα στα θέματα της περιοχής ορίστηκε ο περιφερειακός σύμβουλος  της Π.Ε Ιθάκης Σπ. Τσιντίλας.

Ορίστηκαν και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Επίσης ο Περιφερειάρχης όρισε 10 εντεταλμένους συμβούλους οι οποίοι είναι:
·        Ν.  Βαλλιανάτος, υπεύθυνος για θέματα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εμπορίου
·        Σπ. Βλαχόπουλος, υπεύθυνος για θέματα νησιωτικής πολιτικής με εφαρμογή σε Παξούς και Αντιπάξους
·         Σπ. Δραζίνος, υπεύθυνος  για θέματα Υγείας
·        Θ. Καμπίτσης, υπεύθυνος για Έργα Πολιτισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία
·        Λ. Καταπόδη, υπεύθυνη για Έργα Διασυνορικής Συνεργασίας Π.Ε Λευκάδας
·        Γ. Κουλούρης υπεύθυνος για  Έργα  Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία
·        Μ. Μοσχάτ, υπεύθυνη για θέματα Τύπου και Επικοινωνίας
·        Θ. Μπούκας, υπεύθυνος για θέματα Δημόσιας Περιουσίας-Αξιοποίηση και Προστασία περιουσίας ΠΙΝ
·        Σ. Πεφάνη, υπεύθυνη για Έργα Διασυνοριακής Συνεργασίας Π.Ε  Κεφαλονιάς –Ιθάκης
·        Π. Φιλίππου, υπεύθυνος για θέματα πολιτικής προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας.