Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ.... 
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει τη διαδικασία των μετεγγραφών των φοιτητών στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η τροπολογία, που επιφέρει αλλαγές στο νόμο 4264/2014 για τις μετεγγραφές ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, θα συζητηθεί στη Βουλή την Τρίτη. Οι διατάξεις για τις μετεγγραφές θα ισχύσουν μόνο για εφέτος, ενώ το σύστημα των μετεγγραφών θα αλλάξει συνολικά μέσα στον επόμενο μήνα.
Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας μετεγγραφή σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ, που βρίσκεται στην περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή εάν αυτό δεν υπάρχει, την πλησιέστερη αντίστοιχη σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων, δικαιούνται:
  • πολύτεκνοι
  • τρίτεκνοι
  • οι επιτυχόντες ορφανοί από του δύο ή και από έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δυο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
  • με γονείς τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%
  • τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας
  • Φοιτητές με αδέρφια που σπουδάζουν ή πολύδυμα τέκνα
Για τα πολύδυμα τέκνα αναφέρεται ακόμη πως «πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος ή έστω το ένα τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής ή Βιολογίας δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΤΕΙ εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΤΕΙ εφόσον πέτυχαν σε ΤΕΙ».
Σημειώνεται πως σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ είναι περισσότερες από μία ανά Περιφέρεια  οι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα γίνεται βάσει των μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των κατατεθεισών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
Στην τροπολογία επισημαίνεται πως δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε Τμήμα ΑΕΙ που εδρεύει στην ίδια Περιφέρεια, ενώ παράλληλα καταργείται η μεταφορά θέσης φοιτητών Δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών. Στη σχετική παράγραφο που καταργήθηκε αναφέρεται:
«Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., διατάξεων, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη, κατά τις κείμενες διατάξεις, Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι, εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι, που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται η διαδικασία μεταφοράς των θέσεων φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».
 http://tvxs.gr