Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ : ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠριν από δώδεκα περίπου χρόνια, παραμονές της αυτονόμησης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών μία πολύμηνη κατάληψη της κεντρικής διοίκησης από φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας καθυστέρησε την αυτονόμηση του Τμήματός μας και μεταξύ άλλων είχε βαρύτατες συνέπειες στην οικονομική κατάσταση και επαγγελματική εξέλιξη πολλών συναδέλφων.
Σήμερα φοιτητές του ίδιου Τμήματος καταλαμβάνουν και πάλι την κεντρική διοίκηση παρεμποδίζοντας μεταξύ άλλων τις εξελίξεις συναδέλφων, ανάμεσα στις οποίες και εκείνη του τελευταίου καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, από την οποία εξαρτάται η αυτονόμηση του τμήματος.
Η οικονομική κατάσταση του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει βλάψει σε πολύ μεγάλο βαθμό την λειτουργία του, σε σημείο μάλιστα να τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ύπαρξή του. Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Μουσικών Σπουδών η πολύμηνη απουσία μαθημάτων (κρίσιμων για τις κατευθύνσεις του πτυχίου των φοιτητών) από όλα τα εξάμηνα σπουδών έθεσε σε κίνδυνο και την αποφοίτηση των φοιτητών του τμήματος και την καλή φήμη του, την οποία με τόσο κόπο έχτιζε σιγά-σιγά τόσα χρόνια. Προσωρινές λύσεις για το τμήμα μας βρήκαμε με πολύ μεγάλο κόπο και πάρα πολλές θυσίες των διδασκόντων, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού. Θεωρούμε όμως ότι για τον λόγο αυτό το αίτημα ενός άλλου τμήματος, με τον τρόπο που διατυπώνεται, και σε κάθε περίπτωση ο ακραίος και ασύμμετρος τρόπος, που επελέγη για την διεκδίκησή του θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ολοκλήρου του Πανεπιστημίου.
Καλούμε τους φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας να λήξουν άμεσα την κατάληψη των χώρων στους οποίους εργάζονται οι υπάλληλοι του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Διοίκηση να καλέσει τους αρμόδιους του τμήματος για την εξεύρεση λύσεων, οι οποίες και υπάρχουν και μπορούν άμεσα να δρομολογηθούν.