Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ....


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23/3/2015 στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η πρόθεση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ίδρυσης Τμήματος Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του αποχετευτικού έργου στις εργατικές κατοικίες Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ανακοινώσεις. 2. Δέκα επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, τρεις από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από έναν Σύμβουλο της Πλειοψηφίας (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου). 3. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως σχετικά με την πρόθεση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ίδρυσης Τμήματος Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης). 4. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για την υλοποίηση του αποχετευτικού έργου στις εργατικές κατοικίες Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 5. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της έκθεσης παρακολούθησης Α’ εξαμήνου ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Κέρκυρας έτους 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 2-3/04-02-2015 γνωμοδοτικής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 6. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015 στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός). 7. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Μιχαήλ Σμαίλη του Κωνσταντίνου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 8. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής κλήσεων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ. Γεωργίου Λούμπου του Κωνσταντίνου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 9. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού κλήσεων Κ.Ο.Κ. από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Γεωργίου Νικόπουλου του Σπυρίδωνος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 10. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών κλήσεων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι «ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 11. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής κλήσεων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ. Ασπασίας Νικολούζου του Θεοδώρου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 12. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης Α’ εξαμήνου έτους 2011 επ’ ονόματι κ. Σπυρίδωνος Αλεξάκη του Βασιλείου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 13. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι α) «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Ε./ΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΚΗΣ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. Α.Ε.», β) «ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ», γ) «ΒΡΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», δ) ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ», ε) ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 14. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από τη λογιστική μερίδα της Εταιρείας «Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 15. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ. Μαρίας Δρόσου του Ευτύχιου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 16. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Δημητρίου Κλουδά του Βασιλείου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 17. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Αριστείδη Κούδα του Σπυρίδωνος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 18. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ. Ελένης Μαυροκουκουλάκη του Σπυρίδωνος (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός). 19. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι Σωτηρίου Μαλάμου του Μιχαήλ και Ελένης Μαλάμου (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός). 20. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού κλήσεων ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους επ΄ ονόματι κ. Σπυρίδωνος Συριώτη (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός). 21. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού προστίμου τελών παρεπιδημούντων από χρηματικούς καταλόγους επ΄ ονόματι κ. Ελένης Σπίνουλα (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός). 22. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της επιστροφής ποσού στην εταιρεία «ΜΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής : κ. Γ. Παντελιός). 23. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της επιστροφής ποσού στον κ. Ανδρέα Γκίνη του Ευαγγέλου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 24. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του υπ’ αριθμόν 2-5/2014 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Γ. Παντελιός). 25. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του υπ΄ αριθμόν 3-19/2014 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Γ. Παντελιός). 26. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως των υπ’ αριθμ. 3-2, 3-3, 3-6, 3-7, 3-12, 3-13, 3-15, 3-16 και 3-22/2014 πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Γ. Παντελιός). 27. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 28. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργου χερσαίας ζώνης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 29. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης Μουσικού Σχολείου ΟΣΚ» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 30. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Σπαρτύλα» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 31. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή κοινοτικής οδού Κοινότητας Ερείκουσας Τμήμα ΦΥΚΙ-ΠΛΑΤΥ» της πρώην Κοινότητας Ερείκουσας Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 32. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της παράτασης προθεσμίας του υποέργου 1 «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 33. Λήψη ομόφωνης Απόφασεως για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός ορίων οικισμού στη θέση «Ντούμα» Δ.Κ. Μαγουλάδων Δ.Ε. Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24ης/04/1977 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 34. Λήψη ομόφωνης Αποφάσεως για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στη θέση «Περιβόλι - Λειβαδίτσι» του οικισμού Στρογγυλής Δ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα Δ.Ε. Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 15ης/09/1982 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 35. Λήψη ομόφωνης Αποφάσεως για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός ορίων οικισμού στη θέση «Γκρέντα» τοπικής κοινότητας Κασσιόπης Δ.Ε. Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24ης/04/1977 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 36. Ομόφωνη Απόφαση για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός οικισμού στην περιοχή «Πετριέρα» Τ.Κ. Αγ. Γιμαρίου Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24ης/04/1977 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 37. Λήψη ομόφωνης Αποφάσεως για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός ορίων οικισμού στη θέση «Κουλούρη» τοπικής κοινότητας Χλωμοτιανών Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 17ης/10/1978 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 38. Λήψη ομόφωνης Αποφάσεως για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός οικισμού στην περιοχή “Πλαγιά” Τ.Κ. Αγ. Μάρκου Δ.Ε. Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς την 12η Σεπτεμβρίου 1964 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 39. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Πεζοδρόμηση εσωτερικού δρόμου Αχαράβης» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 40. Λήψη Αποφάσεως περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 41. Λήψη Αποφάσεως περί απόρριψης της αίτησης του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση κυττάρου Α’ ΧΥΤΑ Τεμπλονίου» για τη διάλυση της εργολαβίας (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 42. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 3ου Α.Π.Ε του έργου «Διασφάλιση κυκλοφορίας παράκαμψης αεροδρομίου» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 43. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της 6ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Διασφάλιση κυκλοφορίας παράκαμψης αεροδρομίου» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας). 44. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκμίσθωσης δημοτικών αναψυκτηρίων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 45. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με τη λειτουργία ή μη του δημοτικού χώρου στάθμευσης πλησίον της παραλίας Γλυφάδας στη Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής). 46. Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «CORFU PROMOTION SERVICES» περί παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου για τη στέγασή της στην Τοπική Κοινότητα Περουλάδων Δ.Ε. Εσπερίων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 04/02-11-2014 Απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής). 47. Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ περί παραχώρησης της χρήσης του οικοπέδου στη θέση «Πλάντραφος» Ποταμού (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής). 48. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των κ.κ. Κ. Βασιλάκη του Σταματίου και Στ. Βασιλάκη του Κων/νου λόγω αυθαίρετης κατοχής τμήματος του ακινήτου στην πλατεία «Κάτω Βρύση» στη Τ.Κ. Μωραϊτίκων Δ.Ε. Μελιτειέων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής). 49. Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών περί παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου ΠΟΡΤΑΣ και του περιβάλλοντος χώρου, κατόπιν και της θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Σινιών Δ.Ε. Κασσωπαίων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής). 50. Λήψη Αποφάσεως περί της λειτουργίας ή μη του δημοτικού σκάφους ''Άγιος Στέφανος'' (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής). 51. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-1/25-02-2015 γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 52. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επ’ ονόματι κ. Μαρίας Χονδρογιάννη του Ιωσήφ (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 53. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος της κ. Ευσταθίας Μπάκολη περί ακύρωσης επιβληθέντος, με την υπ’ αριθμόν 23-497/30-09-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, προστίμου για παράνομη διενέργεια διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 54. Λήψη Αποφάσεως για την επιβολή προστίμου στους κ.κ. Κ. Σαρακηνό, Στ. Φιλόθεου, Ν. Βαγγαλάτη, Α. Ριγανά και Αθ. Δελλή, λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 55. Λήψη Αποφάσεως για την επιβολή προστίμου στους κ.κ. Σ. Μεσημέρη, Σ. Σαγιά, Ν. Βαγγαλάτη και Ν. Βεργέτη, λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 56. Λήψη Αποφάσεως για την επιβολή προστίμου στους κ.κ. Κ. Βερναδάκη, Ν. Σπύρου και Α. Χονδρογιάννη, λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 57. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στην εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΤ. ΚΑΡΔΑΜΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη Δασιά Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας Δ.Ε. Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 58. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως της διάρκειας της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος). 59. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως της διάρκειας των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος). 60. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της παράτασης σύμβασης προμήθειας χώματος και αδρανών υλικών για την Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος). 61. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015 (Εισηγητής : Κ. Παυλίδης). 62. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος). 63. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος). 64. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ-ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος). 65. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης σε τρίτο πρόσωπο για το κατάστημα στην οδό Φιλαρμονικής 10 που ανήκει στην περιουσία του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος). 66. Λήψη Αποφάσεως περί ακυρώσεως της διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 67. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 18-1/22-12-2014 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας (Δ.Ο.Π.Α.Π.) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης). 68. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-13/25-02-2015 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 της ως άνω Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 69. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Α΄ σταδίου της μελέτης «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης της πολεοδομικής ενότητας Ανεμομύλου Δήμου Κέρκυρας».(Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας) 70. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ-ΣΟΛΑΡΙ-ΔΕΗ» περιοχής Αλεπού της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων για τη δημιουργία εισόδου-εξόδου οχημάτων υπό ίδρυση Ι. ΚΤΕΟ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 2-4/25-02-2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας.(Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 71. Έγκριση της υπ. αριθμ. 8-9/02-03-2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί καταγγελίας των μισθώσεων που έχουν λήξει για μισθωμένα ακίνητα του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 72. Λήψη Αποφάσεως περί α) σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Ν. Κέρκυρας και Δήμου Κέρκυρας για τη διενέργεια οικονομικής διαχείρισης του ΣΥΔΙΣΑ από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Κέρκυρας β) ορισμού εκπροσώπων του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας (τακτικού και αναπληρωτή) στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης) 73. Λήψη Αποφάσεως περί χαρακτηρισμού της Επιχείρησης Α.Ε. Ξενοδοχειακής – Τουριστικής Ε. Ιωακειμίδης με το διακριτικό τίτλο «PRIMAVERA» στη θέση «Δασιά» της Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας της Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας, ως εποχικώς λειτουργούσης για το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός). 74. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών, για τις ανάγκες διοργάνωσης και υλοποίησης των καθιερωμένων εθνικών και τοπικών εορτών, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Μ.Δ. Ράπτης). 75. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με την παραλαβή υλικών για την «προμήθεια εξοπλισμού για τον Ξενώνα Φιλοξενίας» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός). 76. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της παράτασης της σύμβασης για υπηρεσίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός). 77. Λήψη Αποφάσεως περί παραχωρήσεως της χρήσεως και λειτουργίας του Μουσείου Ελιάς «Δονάτος Παϊπέτης», που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Κέρκυρας, προς τον Πολιτιστικό Όμιλο – Φιλαρμονική Κυνοπιαστών της Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης). 78. Λήψη Αποφάσεως περί παραχωρήσεως της χρήσεως τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου Σιναράδων, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Κέρκυρας, προς τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κοντογυαλού Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης). 79. Λήψη Αποφάσεως περί ιδρύσεως Μουσείου Λιμανιού και Κέντρου Γευσιγνωσίας στη θέση Πετριτή και εγκατάστασή τους στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Πετριτή Δ.Ε. Κορισσίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης). 80. Έγκριση της υπ. αριθμόν 1/4ης/24-02-2015 Απόφασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας περί του «Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014» (Εισηγητής: κ. Θ.Α. Μάστορα). 81. Έγκριση της υπ. αριθμόν 2/4ης/24-02-2015 Απόφασης του Δ.Σ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας περί του «Προϋπολογισμού έτους 2015» (Εισηγητής: κ. Θ.Α. Μάστορα). 82. Έγκριση της υπ. αριθμόν 3/4ης/24-02-2015 Απόφασης του Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας περί του «Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2015» (Εισηγητής: κ. Θ.Α. Μάστορα). 83. Έγκριση της υπ. αριθμόν 4-1/10-03-2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» περί Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Σ. Καζιάνης). 84. Λήψη Αποφάσεως περί άρσης της χορηγηθείσας άδειας κολυμβητικής δεξαμενής επ’ ονόματι της εταιρείας «ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΜΠΗΤΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ» στην Παλαιοκαστρίτσα της Τ.Κ. Λακώνων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης). 85. Λήψη Αποφάσεως περί αντικατάστασης παραχωρηθείσας έκτασης στη Δ.Ε. Θιναλίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Κ. Παυλίδης). 86. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-1/04-03-2015 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» περί τροποποίησης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, της στοχοθεσίας και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια : κ. Μ. Μουζακίτη). 87. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 33-17/29-10-2014 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί εκ νέου προσδιορισμού τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων στο χωριό Κασσιώπη της Δ.Ε. Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός). 88. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-7/16-03-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός). 89. Αντικατάσταση δύο αναπληρωματικών Μελών από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος). 90. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης Γυμνασίου Κασσιόπης ΟΣΚ». 91. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου». 92. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής ενότητας Διαποντίων Νήσων» Δήμου Κέρκυρας. 93. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή κοινοτικής οδού κοινότητας Ερείκουσας ΤΜΗΜΑ ΦΥΚΙ-ΠΛΑΤΥ» της πρώην Κοινότητας Ερείκουσας, Δήμου Κέρκυρας.