Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ

Ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας ανακοινώνει ότι προσφέρει μια υποτροφία για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012 -2013 σε φοιτητή κάτοικο του νησιού της Κέρκυρας που σπουδάζει σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος στο ποσόν των 3.600,00  και θα χορηγείται σε 9 ισόποσες μηνιαίες δώσεις των 400,00 . Ως γενικές προϋποθέσεις ορίζονται το τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του να είναι η Κέρκυρα, να υπάρχει περιορισμένη οικονομική δυνατότητα της οικογένειας και ο βαθμός εισαγωγής ή επίδοσης το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων λήγει στις 26 Μαρτίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ροταριανού Ομίλου.