Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ


         Tρεις στους δέκα φορολογούμενους στοιχειώνουν
 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, λαμβάνοντας μορφή πλημμυρίδας που απειλεί να τινάξει στον αέρα τον προϋπολογισμό. 

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι αποκαλυπτικά: 

· Τρεις στους δέκα φορολογούμενους ή 2.548.071 φυσικά πρόσωπα είχαν στο τέλος του 2012 συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 20,4 δισ. ευρώ. 

Από το ποσό αυτό περίπου 10 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του περασμένου έτους και στη συντριπτική τους πλειοψηφία παραμένουν ανείσπρακτα. 

Στα 20,4 δισ. ευρώ των φυσικών προσώπων έρχονται να προστεθούν και...


... 35,3 δισ. ευρώ που χρωστούν 148.658 επιχειρήσεις. Τα ληξιπρόθεσμα του παρελθόν κρίνονται στη συντριπτική τους πλειονότητα ανείσπρακτα και απαίτηση της τρόικας είναι να υπάρξει ξεκαθάρισμα του σχετικού καταλόγου με «διαγραφές» οφειλών που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης. Η σχετική διάταξη, όμως, για το διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και μη αποσύρθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή, αν και ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι θα επανακατατεθεί. 

· Τον Ιανουάριο, το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων διογκώθηκε περαιτέρω. Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν στις αρχές του έτους, αγγίζουν το 1,315 δισ. ευρώ και αφορούν 1.320.222 φυσικά πρόσωπα ή σχεδόν δύο στους δέκα φορολογούμενους και 36.243 επιχειρήσεις.


EUR02day