Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ...

Έναν πλήρη οδηγό για τον κάθε φορολογούμενο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών, στον οποίο ενσωματώνονται οι τελευταίες νομοθετικές αλλαγές.

Στο εγχειρίδιο, 53 σελίδων, μεταξύ άλλων, περιγράφονται οι κλίμακες και οι απαλλαγές κατά τη φορολόγηση των περυσινών εισοδημάτων όπως θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις...
 Tο υπουργείο Οικονομικών, απαντά ότι «οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής εξακολουθούν να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Ωστόσο, οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρώτη διευκόλυνση (συμπεριλαμβανομένης εδώ και της επανεξέτασης για αύξηση του αριθμού των δόσεων), εφόσον ο οφειλέτης είναι απόλυτα συνεπής στους όρους αυτής, απαλλάσσονται από την ημέρα χορήγησης και μετά, ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εκάστης δόσης και του συνόλου των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν υπερβαίνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ


Ζougla.gr