Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΚΕ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ...


       …την κρίση  προς όφελος του λαού !