Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΥ....

την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013θα λήξει στις 11:30λόγω έκτακτηςΓενικής Συνέλευσης των εργαζομένων.
Ιδού η Ανακοινωση του Συλλόγου των Εργαζομένων

Η συναλλαγή με την Α΄ και Β΄ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας,
την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013
θα λήξει στις 11:30
 λόγω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων.
Ο Πρόεδρος
                       Ο Γραμματέας    
Γραμμένος Νικόλαος


                                                                  Κέφης Χρήστος