Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ...


...της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης προτείνει ουσιαστικά την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων καθώς την αντικαθιστά με Διεύθυνση Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών του Υπουργείου Εσωτερικών με περικοπή περίπου του 80% των οργανικών μονάδων της.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο...

... αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει δρομολογήσει τη δημιουργία συστήματος 60 δομών προστασίας και υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (γραμμή SOS, Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες) , δράση πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Επίσης υλοποιεί στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την ουσιαστική Ισότητα των Φύλων (2010-2013) μια σειρά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία της δημόσιας πολιτικής καθώς και τη δημιουργία ή την ενίσχυση θεσμών, δομών και οργάνων παραγωγής πολιτικών.
Η προτεινόμενη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων θέτει εν αμφιβόλω την απρόσκοπτη εκτέλεση των προγραμματισμένων δράσεων που έχουν αναληφθεί σε συγκεκριμένους τομείς και διακινδυνεύει την προώθηση κρίσιμων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου. Έρχεται επίσης σε ευθεία αντίθεση με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) η οποία προτρέπει τη χώρα μας να διατηρήσει και να ενδυναμώσει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και να της παρέχει επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους έτσι ώστε αυτή να μπορεί να συντονίζει και να εργάζεται αποτελεσματικά για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
-                        Εάν προτίθενται να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας, διατηρώντας την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και παρέχοντάς της επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για την επίτευξη της αποστολής της.
Οι Ερωτούσες/Ερωτώντες Βουλευτές
Άντζελα Γκερέκου
Βασίλης Κεγκέρογλου
Σπύρος Ταλιαδούρος