Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΤΕΛ...


Με προσθήκη – τροπολογία, που κατατέθηκε στη βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρούνται σε ισχύ οι υπάρχουσες τακτικές διεθνείς λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και τρίτων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως τις 30.6.2013, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των διεθνών λεωφορειακών γραμμών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ήδη υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες.
Ειδική ρύθμιση γίνεται για τις διεθνείς λεωφορειακές γραμμές...
... μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τις 30.12.2012.
«Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε τυχόν παράνομες πρακτικές και να θωρακίσουμε, το συντομότερο δυνατό, τους έλληνες μεταφορείς (ΚΤΕΛ και λοιπές επιχειρήσεις) απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που πολλές φορές υφίστανται», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Σύνταξη: Γκόρου Βάσω