Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ...


Φωτογραφία για Αυτά είναι τα επαγγέλματα που αντέχουν στην κρίση!Τους επαγγελματικούς κλάδους που παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, την ύφεση και την ανεργία ακόμη … αντιστέκονται και προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης καταγράφει η νέα τριμηνιαία έκθεση των Οικονομικών Εξελίξεων του ΚΕΠΕ.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση του ΚΕΠΕ προς το παρόν δείχνουν ακόμη να αντέχουν τα επαγγέλματα υψηλής κατάρτισης αλλά και οι αγροτοεργάτες , οι πλανόδιοι πωλητές και οι οικιακοί βοηθοί, σύμφωνα με το prismanews.gr

Οι κλάδοι που κατέγραψαν αύξηση της απασχόλησης και μετά το 2008 που ξεκίνησε η κρίση (στοιχεία έως το τέλος του 2010 είναι) :
• Φυσικοί, μαθηματικοί, βιολόγοι, κλπ κυρίως σε κλάδους υπηρεσιών όπως δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας – μέριμνας. Αύξηση απασχόλησης κατά 7% μετά το 2008.

• Επιστήμονες με αύξηση 3%.

• Αρχιτέκτονες μηχανικοί κυρίως σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, κατασκευές και άλλες εταιρείες (0,6%).


• Βιολόγοι, γεωπόνοι με 1,2%

• Εκπαιδευτικοί με αύξηση 1,8%

• Ειδικευμένοι πωλητές (πχ χρηματιστές) με 0,8%

• Ανειδίκευτοι εργάτες και αλιεργάτες με 32,7%

• Λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων (0,3)

• Πλανόδιοι πωλητές και οικιακοί βοηθοί με 4,8% αύξηση.

• Νομικά επαγγέλματα με 1,4%

• Οδηγοί μέσων μεταφοράς (2,4%).

• Τεχνικοί συντήρησης οχημάτων (0,3%).

• Γεωργοί ειδικευμένοι στην καλλιέργεια δέντρων (αύξηση 10% της απασχόλησης ενώ μεγάλη πτώση παρατηρείται σε γεωργούς με ετήσιες καλλιέργειες).

• Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου (0,4%).

• Χύτες και συγκολλητές (1%).

• Ειδικευμένοι πτηνοτρόφοι και κτηνοτρόφοι (9,7%)

και

• Γεωργοί πολυκαλλιεργητές με 7% άνοδο της απασχόλησης μετά το 2008.
Kafeneio