Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Εκτός ο Τάκης Καρύδης,συνεχίζει το έργο του ο πετυχημένος Αλέκος Πουλής 
Τους Αντιδημάρχους Κέρκυρας, με θητεία από 1.1.2013 έως τη λήξη της παρούσας δημοτικής περιόδου, όρισε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανταζής. 
Οι αντιδήμαρχοι και οι τομείς ευθύνης
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=ce1c0134b1&view=att&th=13c19fcc6c3eebd6&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_X_aWIoqCjBdybhmxCEQj9&sadet=1357657576726&sads=r7SJ17vpK5fyEyglSos1VrCrqxk
      Διοίκησης: Κωνσταντίνος Νίκου.
·    Οικονομικών: Σπυρίδων Μωραΐτης.
·    Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Γεώργιος Πανταζής.
·    Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού: Αλέξανδρος Πουλής.
·    Πρωτογενούς Τομέα, Αστικού Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας: Αλέξανδρος Δήμου.
·    Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας: Θεοφανία Τσιμπούλη.
·    Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας: Ανδρέας Σαγιάς.
·    Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: Σπυρίδων Ρίγγας.
·    Δημοτικών Ενοτήτων Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων: Βαρβάρα Βλάσση.
·    Δημοτικών Ενοτήτων Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων: Αναστάσιος Μοναστηριώτης.
·    Δημοτικών Ενοτήτων Εσπερίων, Αγίου Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών: Γεράσιμος Φωτεινός.
·    Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίων: Χριστίνα Μιχαλάκη.
·    Δημοτικής Κοινότητας Μαθρακίου: Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου.
·    Δημοτικής Κοινότητας Ερείκουσας: Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου.
·    Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών: Αναστάσιος Κασίμης.
 CORFU NEWSit