Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ: ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ...

          ...ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κέρκυρας.
ΕΡΩΤΗΣΗ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη


                  Προς τους κ. κ. Υπουργούς-

                             Εσωτερικών
                   Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
 Θέμα: Να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο των ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κέρκυρας.
             
Πρόκειται για ένα δημόσιο έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. και αφορά στην κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κέρκυρας. Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 611/Φ79/25.2.2009 πράξη ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές συγκοινωνίες», με προϋπολογισμό 2.000.000,00€. Το τότε Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ τη χρηματοδότηση του έργου με την αριθ. 8-91/18.3.2009 απόφαση. Ο Δήμος Κερκυραίων, υπέβαλε για έγκριση την μελέτη του δικτύου ποδηλατοδρόμων προς την...

... Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, η οποία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 609/10.4.2009 έγγραφό της, διαβίβασε τη μελέτη και το αίτημα του Δήμου στο Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, με θετική εισήγηση.

Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/2152/18.9.2009 απόφαση του πρώην Υπουργού Πολιτισμού (Α. Σαμαρά), εγκρίθηκε η μελέτη του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, δεδομένου ότι οι διαδρομές δεν βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα τον ιστορικό τόπο και τα πλησίον των διαδρομών μνημεία, ενώ η υλοποίηση των ποδηλατοδρόμων εξυπηρετεί κυκλοφοριακούς, πολεοδομικούς και αισθητικούς στόχους για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης και δίνει εναλλακτικές λύσεις για ψυχαγωγία, άθληση και περιπάτους στα πλαίσια καλύτερης ποιότητας ζωής, προβάλλοντας συγχρόνως την μοναδικότητα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός δείγματος «εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας» σύμφωνα με την απόφαση 31 COM 8Β,40/2007 της UNESCO. Το έργο μετά από διαγωνισμό, ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε», κάτω από την ευθύνη των Τ.Υ. του τέως Δήμου Κερκυραίων.

Μέχρι την 13.4.2010 είχε πραγματοποιηθεί το 90% του έργου, ενώ μέχρι την 21.07.2010, ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) του Υπ. Οικονομίας διαπίστωσε πρόοδο συνολικού φυσικού αντικειμένου 95%, με μόνες εκκρεμότητες, την τοποθέτηση ηλεκτρικών σταθμών έκδοσης εισιτηρίων και μερικών σταθμών ποδηλάτων, καθώς και την μετατόπιση των στύλων της ΔΕΗ παράπλευρα του ποδηλατοδρόμου - με ευθύνη της ΔΕΗ - ενώ στο έντυπο ποσοτικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συμμόρφωση με την τεχνική περιγραφή του έργου. Μέχρι τον χρόνο παράτασης του έργου (με τις υπ’ αριθ. 6-60/2010, 16-167/2010 και 25-229/13.7.2010 αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ. Κερκυραίων), υπήρξαν οι σχετικές εκκρεμούσες σημειακές αποκαταστάσεις, δεν έγιναν οι μετατοπίσεις των στύλων της ΔΕΗ, που έπρεπε να γίνουν από την νέα δημοτική αρχή με την παράδοση - παραλαβή του έργου, με πρωτοβουλία του Δήμου και σε συνεργασία με την ΔΕΗ.
H νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Κέρκυρας, από τον Γενάρη του 2011, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των ποδηλατοδρόμων. Η αναστολή συνοδεύτηκε από μια υπόσχεση, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ανασχεδιαζόταν το συνολικό έργο, με χιλιομετρικό περιορισμό του δικτύου και κατάργηση ορισμένων προβληματικών διαδρομών. Παρ ότι βρισκόμαστε στα μέσα του 2013, ο ανασχεδιασμός ακόμα αναμένεται. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου, υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2011 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2012. Σήμερα, το έργο έχει αφεθεί στην τύχη του, οι λωρίδες των ποδηλατοδρόμων έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ, ενώ οι όποιες προστατευτικές διαγραμμίσεις, «γλώσσες» και «μάτια γάτας» καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Αναγνωρίζουμε ότι, εκπονήθηκε μια ίσως βιαστική μελέτη με πιθανόν αρκετές αδυναμίες που σε ένα μεγάλο μέρος ευθύνεται για τα προβλήματα που επακολούθησαν. Αναγνωρίζουμε επίσης, ότι οι πιθανές αδυναμίες του έργου (δέσμευση σημαντικού πλάτους από ήδη στενούς δρόμους του κέντρου, δέσμευση πεζοδρομίων, αρκετά σημεία με μεγάλες κλίσεις σχεδόν ακατάλληλες για ποδηλατοκίνηση κλπ.) γενίκευσαν τις αντιδράσεις, δημιουργώντας ακόμα και προβλήματα ασφαλούς κίνησης, σε αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα (υπενθυμίζουμε ότι, η προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου, συνοδεύτηκε από σφοδρές αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά των καταστηματαρχών, για τη δέσμευση του χώρου μπροστά από τα καταστήματά τους, αλλά και για την απώλεια πολλών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων).

Για όλα αυτά όμως, δεν φταίει μόνο η συγκεκριμένη μελέτη, αλλά η συνολικότερη έλλειψη σωστού σχεδιασμού, τόσο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (για τις οποίες έχουν ήδη σπαταληθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα), όσο και των περιφερειακών πάρκινγκ περιμετρικά της Παλαιάς Πόλης, όσο και των μεγάλων έργων οικιστικής και κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, όπως αυτό της παράκαμψης πόλεως του τμήματος του οδικού άξονα βορρά - νότου.

Σε καμία περίπτωση όμως, δεν αναγνωρίζουμε ότι το εν λόγω έργο, ουσιαστικά ακυρώθηκε με αποκλειστική ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όπως επίσης δεν αναγνωρίζουμε, ότι το έργο των ποδηλατοδρόμων δεν θα ολοκληρωθεί εγκαίρως λόγω κάποιων συγκεκριμένων αντιδράσεων. Πολλώ δε μάλλον, δεν αναγνωρίζουμε, ότι το έργο αυτό θα χαθεί ενώ ήδη έχουν σπαταληθεί χρήματα του δημοσίου.

Επειδή, εκατοντάδες συμπολίτες μας, περιμένουν -και γι' αυτό το λόγο έχουν προμηθευτεί ποδήλατα- την παράδοση και την άμεση λειτουργία των ποδηλατοδρόμων.
Επειδή, η πόλη της Κέρκυρας, στο σύνολό της, έχει ακτίνα μικρότερη των 2 χιλιομέτρων και το ιστορικό κέντρο, αποτελεί ιδανικό τόπο ποδηλασίας και χρήσης άλλων εναλλακτικών μέσων μεταφοράς.
Επειδή, η αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων και το καθεστώς των ανεξέλεγκτων χώρων στάθμευσης, θεωρούμε ότι προσβάλει την ίδια την ιστορικότητα της πόλης, ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Επειδή, θεωρούμε άκρως απαράδεκτο το γεγονός της σπατάλης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων, για ένα έργο το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ έως σήμερα.
Επειδή, θεωρούμε απαραίτητη την εφαρμογή μιας πολιτικής, προώθησης της χρήσης ποδηλάτων και πεζοδρόμων, με ταυτόχρονη μείωση του βαθμού εξάρτησης από τα μηχανοκίνητα οχήματα στο κέντρο της πόλης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.     Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για την οριστική παραλαβή του έργου των ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κέρκυρας;
2.    Πως δικαιολογούν το γεγονός, της σπατάλης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων για ένα έργο που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ έως σήμερα;
3.     Τι προτίθενται να πράξουν, για τη διευθέτηση σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τον ελλειπή σχεδιασμό του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης, της ελάφρυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου στις οδούς της πόλης, των περιφερειακών πάρκινγκ, της αστικής συγκοινωνίας, των έργων οικιστικής και συγκοινωνιακής αποσυμφόρησης, έτσι ώστε, να διευκολυνθεί η υλοποίηση έργων σχετικών με τους ποδηλατοδρόμους και τις πεζοδρομήσεις στην πόλη της Κέρκυρας;
4.    Ποιοι από τους στόχους και ποια από τα μέτρα, που αναπτύσσονται ενδελεχώς στο Σχέδιο Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας ή στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας 2012-2014 και αφορούν στη διαχείριση του κυκλοφοριακού, έχουν ενεργοποιηθεί ή υλοποιηθεί έως σήμερα;

Ο ερωτών βουλευτής
Σαμοΐλης Στέφανος