Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Ι.Ν υπέγραψε τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της γέφυρας Ποταμού Κέρκυρας

   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία της γέφυρας Ποταμού».
   Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των ΚΑΠ.
   Με το έργο αυτό θα αντιμετωπισθεί ένα χρονίζον πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, εξ αιτίας της στατικής ανεπάρκειας της υφιστάμενης γέφυρας.
   Με τα έργα αυτά προβλέπεται η ενίσχυση του στατικού φορέα της γέφυρας καθώς επίσης, η κατασκευή ενός πρόσθετου υπόγειου ανοίγματος, κάτω από τον υφιστάμενο δρόμο, για την παροχέτευση μεγαλύτερης ποσότητας νερού.
  Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου