Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ...

των  πρώην  εργαζομένων τουCASINO ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σαμοΐλης και ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν για την τύχη των πρώην εργαζομένων του καζίνο Κέρκυρας

Οι πρώην εργαζόμενοι στο καζίνο  και νυν εργαζόμενοι της ΕΤΑ είναι το αντικείμενο ερώτησης που κατέθεσαν στους Υπουργούς Τουρισμού και  Οικονομικών οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης, Μιχάλης Κριτσωτάκης και Δημήτρης Γελαλής. 
Οι βουλευτές αναφέρονται στην πορεία του εργασιακού βίου και τις περιπέτειες των εργαζομένων αυτών από το 2000 και μετά, και ζητούν από τους Υπουργούς «να σταματήσει ο εμπαιγμός τους» και να αξιοποιηθούν σε θέσεις του Δημοσίου όπου υπάρχουν σοβαρά κενά
Η ερώτηση
 Από το 1984, εργαζόμενοι του Καζίνο Κέρκυρας...


... προσλαμβάνονταν διαδοχικά από τον Ε.Ο.Τ., με αλληλοδιάδοχες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Οι συμβάσεις εργασίας που συνήφθησαν μετά την 03-08-2000, είχαν ως διάδοχο εργοδότη - στη θέση του εργοδοτικού φορέα (Ε.Ο.Τ.) - την «Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Α.), τη σημερινή ΕΤ.Α.Δ Α.Ε.
Από το 2002 έως το 2005 δούλευαν κατά περιόδους, με εταιρίες παρένθετου εργοδότη («Ελλάς Γκαρντ», «Μαργέλης Security»), με τις ίδιες ασφαλιστικές-οικονομικές παροχές και ειδικότητες που κατείχαν ως εργαζόμενοι της Ε.Τ.Α.. Έτσι, οι εν λόγω εργαζόμενοι φαινόταν πως συνδέονταν συμβατικά με τους εκάστοτε παρένθετους εργοδότες. Η Ε.Τ.Α. όμως, δεν δέχτηκε ότι σχετίζεται με τους παρένθετους εργοδότες. Έτσι, ενώ είχαν προϋπηρεσία 20 ετών, φαινόταν να έχουν μεγαλύτερο των 3 μηνών κενό μεταξύ των συμβάσεων, με συνέπεια να μην συμπεριληφθούν στο Π.Δ. 164/04 (ρυθμίσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα).
Μετά τη λήξη της τελευταίας χρονικά σύμβασης με την Ε.Τ.Α. (10-03-2005), κατέθεσαν αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων (αρ. καταθ. δικογρ. 403/2005), με τη μορφή προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης, ζητώντας την αποδοχή των υπηρεσιών τους από την Ε.Τ.Α. και την αναγνώριση των έως τότε επιμέρους συμβάσεων ως ενιαία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ενδεικτικές είναι οι κρίσεις και οι αποφάσεις, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας [Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων] (αρ. απόφ. 2083/2006), που έκαναν δεκτές τις αιτήσεις τους.
Από τότε έως σήμερα, εργάζονται δυνάμει ασφαλιστικών μέτρων (2083-4/2006), ενώ η κύρια αγωγή τους (έκδοση οριστικής απόφασης), δεν έχει εκδικαστεί ακόμα.
Το 2009, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (αρ. απόφ. 123/21-05-2009), η Κοινοπραξία VIVERE - THEROS, ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την πώληση του 100% των μετοχών της «Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε.» (Ε.Κ.Κ.) (θυγατρική εταιρία της Ε.Τ.Α. που συστάθηκε το 2001). Εξήντα πέντε (65) εργαζόμενοι, κάνοντας χρήση του Ν. 3220/2004 (παρ. 7δ του αρ. 49), δήλωσαν εγγράφως στις 13-06-2010, την παραμονή τους στην Ε.Τ.Α. Η απόφαση αυτή, ήταν απόρροια “νομικής πλάνης” (όπως αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση: «Ρυθμίσεις προσωπικού της Ε.Τ.Α. Α.Ε.») δηλαδή, μετά την ιδιωτικοποίηση του καζίνο το 2010, οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούσαν να πάρουν μετάταξη στο Δημόσιο, ούτε όμως και να παραμείνουν στον ιδιώτη.
Προς τραγική ειρωνεία, την 14-06-2010 υιοθετήθηκε αιφνιδιαστικά το νομικό εύρημα μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών αόριστης διάρκειας (σύμβαση δανεισμού) μεταξύ των εν λόγω εργαζομένων και των Ε.Τ.Α.- Ε.Κ.Κ. Η Ε.Τ.Α. (απόφαση αρ. 346/08-03-2011) με την αποδοχή του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (απόφαση αρ. 36475/11-04-2011), διέθεσε για τρεις (3) μόνο μήνες, 22 εργαζόμενους στην Ή ΕΠΚΑ και 25 εργαζόμενους στην 21η ΕΒΑ Κέρκυρας. Παρότι, οι υπομνήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. 91001/15231, ημερ. 29-09-2011), της 21ης ΕΒΑ και Ή ΕΠΚΑ (αρ. 3985/25-07-2011 και αρ. 2743/28-08-2011 αντίστοιχα), ήταν όλες θετικές για τη διάθεση των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Τ και ζητούσαν την παράταση της διάθεσής τους, η Ε.Τ.Α. κατοχύρωσε παράταση μόνο μέχρι τη λήξη του έτους 2011. Ουσιαστικά η διάθεσή τους ήταν μόνο οκτάμηνη.

Με δεδομένα ότι:

•    Πρόκειται για καταφανή εμπαιγμό εις βάρος των εν λόγω εργαζομένων και των οικογενειών τους.
•    Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία της Κέρκυρας υπολειτουργούν ελλείψει θέσεων εποχικών υπαλλήλων.
•    Η 21η ΕΒΑ και η ‘Η ΕΠΚΑ Κέρκυρας έχουν κατά καιρούς επισημάνει την αναγκαιότητα της διάθεσης των εν λόγω εργαζομένων για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων.
•    Δεν δικαιολογείται, το Δημόσιο να πληρώνει πλεονάζοντες εργαζομένους, χωρίς αντικείμενο εργασίας.
•    Το Καζίνο Πάρνηθας, έτυχε εντελώς διαφορετικής αντιμετώπισης από την Ε.Τ.Α. Α.Ε., παρότι το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τα Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις», αφορούσε αντίστοιχα και τους εν λόγω εργαζομένους.
•    Η υπόθεση εκποίησης του Καζίνο Κέρκυρας σε ιδιώτες, εγείρει ακόμα πολλά ερωτηματικά ως προς τη διαφάνεια και το όφελος των διαδικασιών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
 
1.    Για ποιο λόγο ουδέποτε υλοποιήθηκε η απόφαση του Ε.Ο.Τ., βάση της οποίας οι συμβάσεις των εργαζομένων στο Καζίνο Κέρκυρας θεωρήθηκαν ως αορίστου χρόνου (υπ’αριθ. 1665/14-5-90 και 2370/10-10-90 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και αρ. πρωτ. 538329, ημερ. 27-12-1990 του γενικού γραμματέα Κ. Π. Ηλιόπουλου);
2.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για την αποκατάσταση του εργασιακού καθεστώτος του προσωπικού του Καζίνο Κέρκυρας, υπό τη μορφή συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις τάξεις της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ή άλλου δημόσιου τομέα; 
3.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για την εκ νέου υπηρεσιακή διάθεση, κατά τα έτη 2012-2013, του πλεονάζοντος προσωπικού της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. (εργαζόμενοι Καζίνο Κέρκυρας), στις τάξεις της 21ης ΕΒΑ και της Ή ΕΠΚΑ Κέρκυρας;
4.    Προτίθενται να διερευνήσουν το οικονομικό και πολιτιστικό κόστος για το νησί της Κέρκυρας, από την υπολειτουργία των αρχαιολογικών χώρων-Μουσείων ελλείψει προσωπικού φύλαξης;
5.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για τη διερεύνηση των ευθυνών της Ε.Τ.Α. Α.Ε., ως προς τη διαφορετική -σε σχέση με το Καζίνο Κέρκυρας- αντιμετώπιση της περίπτωσης των εργαζομένων του Καζίνο Πάρνηθας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Στέφανος Σαμοΐλης 
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Δημήτρης Γελαλής


Από το corfupress.com