Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΔΩΝΙ...

      … για το εάν και πότε προτίθεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή την τροπολογία με την οποία διευθετούνται ζητήματα που προέκυψαν μετά τις συγχωνεύσεις των καταργηθέντων ψυχιατρικών νοσοκομειακών οργανισμών της Κέρκυρας.
 Θέμα : «Επίλυση ζητημάτων για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον ψυχιατρικό τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας»  
Το Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας αποτελεί ένα άρτιο Δίκτυο Παροχής Φροντίδας που ανταποκρίνεται σε όλο το φάσμα των ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας λειτουργούν όλες οι αναγκαίες δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αποτελώντας μία καλή πρακτική κατάργησης Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (Ψ.Ν.Κ.) ενσωματώθηκε ως Ψυχιατρικός Τομέας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, κατόπιν μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας, η οποία ακόμα και σήμερα παρουσιάζει επιμέρους οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα.
Για την  τακτοποίηση ζητημάτων που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις των καταργηθέντων οργανισμών έχει τεθεί σε διαβούλευση, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροπολογία η οποία προς το παρόν δεν έχει ψηφιστεί. Σε αυτή προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία του Δικτύου Υπηρεσιών υπό την επίβλεψη και διαχείριση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας.  Εν αναμονή της ψήφισης έχει δημιουργηθεί μια μεταβατική κατάσταση στην οποία απουσιάζει ένα διακριτό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, σύμφωνα πάντα με τις Αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κενό αυτό, έχει προταθεί η τοποθέτηση Διευθυντή Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας με την οποία εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται εμπεριστατωμένα τα ζητήματα και τα αιτήματα του Κοινοτικού Δικτύου στο Γενικό Νοσοκομείο καθώς και ότι θα ενθαρρύνει την εποικοδομητική διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Η τοποθέτηση  Διευθυντή Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας είναι εξάλλου συμβατή και με τα προβλεπόμενα στην τροπολογία σχετικά με την διεύθυνση του Δικτύου.