Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΝΟΕΣ ΓΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ.....


     Παρά τις διαβεβαιώσεις στην Βουλή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Καλογιάννη (Νοέμβριος 2012) ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο των φραγμάτων θα είναι θετική και ότι όλα τα σχετικά ζητήματα έχουν λυθεί οριστικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά, επέστρεψε το φάκελο του έργου.
    Το έργο των φραγμάτων αποτελεί έργο αναπτυξιακής προοπτικής για την Κέρκυρα και είναι βέβαιο ότι η υλοποίησή του θα δημιουργούσε την κατάλληλη ώθηση στην τοπική οικονομία και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
    Οι ευθύνες για την απώλεια ενός τόσο σημαντικού έργου είναι σίγουρα διαχρονικές και η προσπάθεια αλλά και η πολιτική προσέγγιση εντοπισμού των ευθυνών μόνον στο χρονικό διάστημα της διετίας 2010-2012 μόνον θυμηδία κα σύγχυση μπορεί να προκαλέσει.
    Δεν είναι ώρα να κατηγορεί ό ένας τον άλλον για αδράνεια και αστοχίες. Το ζήτημα της ύδρευσης στον Νόμο πρέπει επιτέλους να λυθεί οριστικά.
    Βασικός στόχος από εδώ και στο εξής είναι να αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί το μεγάλο αυτό έργο και το ζήτημα της ύδρευσης της Κέρκυρας να επιλυθεί οριστικά.-

CORFU NEWSit