Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.....

...του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με το Προεδρικό Διάταγμα 76/2009 ιδρύεται Τμήμα Ασιατικών Σπουδών (ΤΑΣ) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ορίζεται ότι η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων. Το Τμήμα έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την καλλιέργεια και την προαγωγή της γλώσσας - γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών, της πολιτικής, της οικονομίας και των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ιαπωνίας, Κίνας και των Ασιατικών χωρών καθώς και την παροχή στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένων πληροφοριών και επιστημονικών στοιχείων που να διευκολύνουν τη συνεργασία με την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κίνα, και την Κορέα.
Τα προηγούμενα χρόνια το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μέσω των αρμοδίων οργάνων του προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών για την προετοιμασία της λειτουργίας του ΤΑΣ όπως η εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών, η διάθεση κονδυλίων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, η ενοικίαση κτιρίου, η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η σύναψη συνεργασιών και συμφωνιών με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα, η εξασφάλιση με ιαπωνική χρηματοδότηση καθηγητή Ιαπωνικής Γλώσσας, η οργάνωση βιβλιοθήκης και η αποδοχή σημαντικών δωρεών διδακτικών βιβλίων από το Japan Foundation και το Nippon Foundation.
Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – τόσο προς τη διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου όσο και προς τις ενδιαφερόμενες πρεσβείες – και την εντατική προεργασία για τη λειτουργία του, το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών εξακολουθεί να μην έχει περιληφθεί στα τμήματα που υποδέχονται φοιτητές. Κατά συνέπεια, παραμένουν αναξιοποίητα τα οφέλη που θα είχε η λειτουργία του σε επιστημονικό, οικονομικό και εθνικό επίπεδο και πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας έναντι των διεθνών συνεργατών, ιδρυμάτων και πρεσβειών.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-         Τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τη λειτουργία Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στον Ιόνιο Πανεπιστήμιο και, συγκεκριμένα, εάν προτίθεται να συμπεριλάβει το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών στο Μηχανογραφικό Δελτίο για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.