Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΕΡΚΥΡΑ:ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΜΕ...


...με εντολή του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου.


Κλιμάκιο, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Γιάννη Μαλακάση διενήργησε την αυτοψία στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Τι διαπίστωσε το κλιμάκιο και τι προτείνει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος

   Με εντολή του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις ...
...εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), που βρίσκεται στην περιοχή «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου του Δήμου Κέρκυρας.

   Η αυτοψία έγινε από κλιμάκιο, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Γιάννης Μαλακάσης, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος και στο οποίο συμμετείχαν: Ο Κωνσταντίνος Σκορδίλης, ΠΕ Χημικών με Α βαθμό, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Ρέβης Νικόλαος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Δ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, οι οποίοι αποτελούν μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Γιατί έγινε η αυτοψία

   Σκοπός της αυτοψίας ήταν να ελεγχθεί η συμμόρφωση με το εγκεκριμένο σχέδιο διευθέτησης και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας της εγκατάστασης, που εγκρίθηκαν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών στις 3 Απριλίου 2008 και ανανεώθηκαν στις 18 Μαΐου 2011 από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. μέχρι την έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων».

   Καθ’ όλη τη διάρκεια της αυτοψίας ήταν παρόντες ήταν και ο Σύμβουλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ν. Καλόγερος και οι Μηχανικοί του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας,. Α. Γραμμενάνδης και Θ. Σκληρού.

Οι διαπιστώσεις από την αυτοψία

   Το Κ.Ε.Π.ΠΕ. αφού έλαβε υπόψη του α) την υπ’ αρ. πρωτ. 6809/6804/3-4-08 Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, β) το σχέδιο διευθέτησης που έχει υποβληθεί από τον Απρίλιο του 2008 και γ) τις αναφορές των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από τις αυτοψίες που διενήργησαν στις 5/7/2007, στις 30/11/2009 και στις 30-31/3/2011, διαπίστωσε:

   1. Στο Α κύτταρο, στο οποίο δεν γίνεται πλέον διάθεση απορριμμάτων, τα απορρίμματα έχουν καλυφθεί με χώμα σε όλη του την έκταση και έχει αναπτυχθεί χαμηλή βλάστηση.
   2. Στο Γ΄ κύτταρο, που γινόταν η εναπόθεση των απορριμμάτων, ακάλυπτα ήταν μόνο τα απορρίμματα της ίδιας ημέρας, ενώ όλη η υπόλοιπη έκταση ήταν καλυμμένη με χώμα. Το ύψος των απορριμμάτων είχε ανέβει 3-5 μέτρα σε σχέση με την προηγούμενη (27-5-2011) αυτοψία του κλιμακίου. Τα τσιμεντένια φρεάτια υποδοχής των αγωγών συλλογής βιοαερίου είχαν τοποθετηθεί όπως προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 
   3. Κατάντη του Γ κυττάρου είχε κατασκευαστεί μικρό ανάχωμα για τη συγκράτηση των απορριμμάτων και τη συλλογή των στραγγισμάτων.
   4. Μικρές ποσότητες στραγγισμάτων που πιθανόν διαρρέουν από ρωγμές κυρίως στη Βορειοδυτική πλευρά των τοιχίων οδηγούνται μέσω ενός μικρού καναλιού στον Βιολογικό Καθαρισμό.  
   5. Τα στραγγίσματα και των δύο κυττάρων συλλέγονται στη δεξαμενή του Βιολογικού Καθαρισμού. Κατά δήλωση των μηχανικών του ΧΥΤΑ διενεργείται 12ωρος αερισμός και στη συνέχεια τα λύματα οδηγούνται στην κινητή εγκατάσταση της αντίστροφης ώσμωσης των λυμάτων.
   6. Δεν έχει εγκατασταθεί το δίκτυο άντλησης, συλλογής και καύσης του βιοαερίου. Κατά δήλωση των υπεύθυνων μηχανικών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας το έργο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί.
   7. Σε παρακείμενο χώρο του ΧΥΤΑ είχαν διατεθεί ογκώδη και αδρανή αντικείμενα. Αυτός ο χώρος δεν διαθέτει άδεια διάθεσης αδρανών απορριμμάτων και η επιφάνεια διάθεσης και επεξεργασίας των αδρανών υλικών δεν διέθετε στεγάνωση. Κατά δήλωση των υπεύθυνων του ΧΥΤΑ ο τεμαχιστής δεν λειτούργησε λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους.
   8. Λειτουργούσε κανονικά η εγκατάσταση έκπλυσης των τροχών των απορριμματοφόρων.
   9. Είχαν τοποθετηθεί 3 «κανονάκια» εκτόξευσης νερού, ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ζητήθηκε η δοκιμή τους και λειτούργησαν κανονικά. Οι παρατηρήσεις των Επιθεωρητών καθώς και εκείνες των προηγούμενων αυτοψιών του Κ.Ε.Π.ΠΕ. σχετικά με την αντιπυρική ζώνη, το πιστοποιητικό προστασίας, τη συνένωση των δύο κυττάρων, την περιμετρική τάφρο ομβρίων, την περιμετρική δεντροφύτευση, τα κινητά παραπετάσματα, την αλλαγή της πρόσβασης στο Γ κύτταρο και της τοποθέτησης της μεμβράνης στο Γ κύτταρο εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι προτάσεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

   Με βάση τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, καλείται ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας, ως φορέας διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α., το συντομότερο δυνατό να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις της υπ’ αρ. πρωτ. 6809/6804/3-4-08 Απόφασης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.