Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

ΠΙΝ:ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ...

                               ...ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2012
Μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, αναβλήθηκε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2012 της Π.Ι.Ν.
   Αιτιολογώντας την πρόταση αναβολής του θέματος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Σπύρου δήλωσε ότι «είμαστε πανέτοιμοι για τη συζήτηση, αλλά...
... λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο. δεν κατέστη δυνατή η προσέλευση αρκετών περιφερειακών συμβούλων από τα άλλα νησιά και κρίνω σκόπιμο ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα πρέπει να συζητηθεί με την παρουσία όλων».

Θέματα ημερήσια διάταξης – Αποφάσεις

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε: 
·        Ενέκρινε την ανάγκη εκτέλεσης έργου και υλοποίησης απαλλοτρίωσης για το έργο ««Δρόμος Καραβομύλου – Αγ. Ευφημίας» επί της αριθμ. 26 Επαρχιακής Οδού.
   Σύμφωνα με την εισήγηση, για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη βελτίωση-διαπλάτυνση επαρχιακής οδού (όπως είναι το οδικό τμήμα Καραβόμυλου-Αγ. Ευφημίας) απαιτείται να προηγηθούν ενέργειες οι οποίες πρέπει να μνημονεύονται στην απόφαση κήρυξης ώστε αυτή να είναι έγκυρη.
   Μεταξύ αυτών απαιτείται η έκδοση Ανακοίνωσης της υπηρεσίας που προτείνει την Απαλλοτρίωση η οποία έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα αφού πρέπει να προηγηθεί η σχετική έκδοση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης.   Απαιτούνται γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Δασών και της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας οι οποίες υπάρχουν.
   Απαιτείται και η έκδοση Απόφασης Υπουργού για την εφαρμογή του Ν. 653/77 για τη συγκεκριμένη απαλλοτρίωση βάσει του οποίου (του Ν. 653/77) έχουν συνταχθεί και τα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες.
   Α) Η αρμόδια υπηρεσία προτίθεται να εισηγηθεί άμεσα την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των απαιτούμενων ακινήτων με σκοπό να βελτιώσει – ανακατασκευάσει το τμήμα της αριθμ. 26 Επαρχιακής Οδού από την έξοδο του οικισμού του Καραβομύλου έως και την είσοδο του οικισμού της Αγίας Ευφημίας ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου και θα πρέπει να ξεκινήσει τις προαπαιτούμενες προς τούτο προγενέστερες της απόφασης κήρυξης ενέργειες (Διαπιστωτική Απόφαση Υπουργού περί εφαρμογής του Ν. 653/77 κλπ).
   Β) Ενισχυτική στην απόφαση του Υπουργού είναι να στείλουμε και μια απόφαση του φορέα που πρόκειται να υλοποιήσει το έργο περί της πρόθεσής του να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση αυτού.
   Γ) Το έργο πληροί τις προϋποθέσεις ωριμότητας για να προταθεί στο ΕΣΠΑ

·        Ενέκρινε τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας

   Εγκρίθηκε η μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, συνολικής επιφάνειας περίπου πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων, σε απόσταση το ανώτατο τεσσάρων χιλιομέτρων από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
   Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Καταλληλότητας, η οποία θα αποτελείται από δύο μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα θα οριστεί Πρόεδρος και ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

·        Γνωμοδότησε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε Θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες & αλλαγή επωνυμίας του φορέα μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών, στη θέση ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΚΑ, νήσου Οξειάς Εχινάδων.


·        Γνωμοδότησε θετικά για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου / δραστηριότητας: Ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 5***** αστέρων, δυναμικότητας 99 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 30.315,00τ.μ. στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών θέση «ΛΑΝΤΖΕΣ» Χλωμού Δήμου Κερκυραίων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, της εταιρείας Α.Ξ.Τ.Ε. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

·        Ενέκρινε διορθωμένους κτηματολογικούς πίνακες & διαγράμματα της απαλλοτρίωσης του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
             Το έργο  «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, με Π/Υ 4.290.000, €, (1ο υποέργο η απαλλοτρίωση με προϋπολογισμό 390.000,00 € και 2ο υποέργο η κατασκευή της οδού με προϋπολογισμό 3.900.000,00 €).

·        Ενέκρινε τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Περιφερειακού ΚΕK Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου και Τμ. Δ.Β.Μ. Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Ζακύνθου, για χρονικό διάστημα 12 ετών.
          Το οίκημα θα αναζητηθεί με μειοδοτική δημοπρασία