Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

ME ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑΣ Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ....


…Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού


Στην πιο πανω σύσκεψη   προήδρευσε η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Τρεπεκλής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Σπύρος Μωραΐτης, η Πρόεδρος του ΠΙΟΠ κ. Σταϊκου, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής κ. Νταής και η Διευθύντρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Γερούση
Ολοκληρώθηκε σήμερα η σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για το Μουσείο Τυπογραφίας και το Φορέα Διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Βουλευτού Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ κ. Άντζελας Γκερέκου. Στη σύσκεψη προήδρευσε η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και συμμετείχαν ο...
... Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Τρεπεκλής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Σπύρος Μωραΐτης, η Πρόεδρος του ΠΙΟΠ κ. Σταϊκου, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής κ. Νταής και η Διευθύντρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Γερούση. Σχετικά με το Μουσείο της Τυπογραφίας συζητήθηκαν τα εξής.

1.Σε σχέση με την χρηματοδότηση του έργου η κ. Μενδώνη κατέστησε για ακόμη μια φορά  σαφές πως το έργο εφόσον ενταχθεί θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα ΙΙ». Με δεδομένο ότι η προθεσμία για την υποβολή της πρότασης λήγει την 1η Νοεμβρίου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να λάβει σαφή θέση ο Δήμος για το έργο το συντομότερο δυνατό. Διευκρινίστηκε ακόμη ότι η πρόσκληση δεν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση άλλα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης (Ενίσχυση των υποδομών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας»).  Τέλος κατέστη σαφές πως με δεδομένο ότι η κατανομή του προγράμματος είναι οριζόντια (αφορά της οκτω Περιφέρειες του στόχου 1), τα χρήματα αυτά δεν είναι δεσμευμένα για την Κέρκυρα.
2. Σε σχέση με το αίτημα του Δήμου για τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα σε υπάλληλους του ΠΙΟΠ, του Υπουργείου Πολιτισμού τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο  Κέρκυρας προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση σχετικά με το έργο άλλα και το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης. Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΠΙΟΠ κατέστησε σαφές ότι έχει κατατεθεί στις υπηρεσίες του Δήμου όλα τα προηγούμενα χρόνια  σχετικός φάκελος . Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κερκυραίων ενημέρωσε πως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στις υπηρεσίες του Δήμου.
3. Σε σχέση με την χρήση του χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Λαϊκής Αγοράς, η  κ. Μενδώνη  δεσμεύτηκε πως εφόσον ενταχθεί το έργο δεν έχει καμία αντίρρηση να υπάρξει όρος στην προγραμματική σύμβαση προκειμένου να παραχωρηθεί η οικονομική εκμετάλλευση του χώρου στον Δήμο Κέρκυρας. Διευκρίνισε ωστόσο πως η χρήση θα πρέπει να έχει ήπια χαρακτηριστικά καθότι  σε  διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει αντίδραση από την UNESCO.
Σε ότι αφορά τον Φορέα Διαχείρισης, αποφασίστηκε η  ένταξη του Ιονίου Πανεπιστήμιου στον Φορέα με την προϋπόθεση ότι τα συνολικά μέλη δεν θα ξεπερνούν τα 17. Το αμέσως επόμενο διάστημα  το Σχέδιο θα επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθούσουν οι υπόγραφες όλων των εταίρων.
Σε σχέση με το Μον Ρεπό, το Υπουργείο Πολιτισμού  δεν έχει αντίρρηση για την επιστροφή των κτιρίων (έκτος του κτιρίου Τίτο) στο Δήμο, με την προϋπόθεση ότι θα διευκρινιστούν πρώτα  από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους οι όροι αξιοποίησης της πρώην βασιλικής περιουσίας.
Τέλος σε σχέση με την πρόσβαση του νέου Δικαστικού Μεγάρου, οι υπηρεσίες του Δήμου και εκείνες του Υπουργείου Πολιτισμού συντονίζονται προκειμένου να υπάρξει έγκριση από το ΚΣΝΜ της  μετατόπισης του τείχους περίφραξης της Βίλα Ρόσσα.