Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

TΟ ΒΑΛΣ ΕΓΩΙΣΜΟΥ !


27 της ΕΕ οι ηγέτες τώρα συνάντηση για να συζητήσουν τον προϋπολογισμό 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσει σε συμφωνία. Αλλά θα το πράξουν κάνοντας τις συνήθεις ασήμαντες συμφωνίες που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον, προειδοποιεί η Le Monde.
Έχει γίνει παράδοση: οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται για πρώτη σύνοδο κορυφής στην οποία οι διαφορές σημειώνονται και στη συνέχεια, η οποία δεν. Μια δεύτερη συνάντηση επιτρέπει συνήθως η...

... αναγκαίος συμβιβασμός πρέπει να βρεθεί για να προχωρήσουμε. Και γι 'αυτό θα πρέπει να είναι με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 - 8 Φεβ. , το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν 2014-2020 ο προϋπολογισμός της Ένωσης μετά την πρώτη αποτυχία να κάνει έτσι το φθινόπωρο του 2012 .
Ίσως, όμως, να προχωρήσει είναι να βάλει πάρα πολύ έντονα. Η πρόταση για τον προϋπολογισμό είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Η δομή του είναι 20 ετών. Δεν αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1 τοις εκατό του πλούτου της Ένωσης. Είναι κυριαρχείται από τις δαπάνες για τη γεωργία και την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις περιφέρειες, ενώ τα καινοτόμα σχέδια υποφέρουν μεταβλητή προσαρμογές.
Είναι δύσκολο να συγκεντρώσει ενθουσιασμό για ένα τέτοιο εγχείρημα. Οι Γάλλοι υποστηρίζουν ότι οι δαπάνες για τη γεωργία είναι μια επένδυση για το μέλλον, αλλά τη δική τους εμπειρία διαψεύδει αυτό από αγρο-επιχειρήσεις οι εξαγωγές τους είναι τώρα χαμηλότερα από αυτά της Γερμανίας ή της Ολλανδίας.
Οι μελλοντικές επενδύσεις που θυσίασαν
Οι χώρες του Νότου και της Ανατολής υπερασπίζονται την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά δεν έχουν δείξει πραγματική αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης του ευρώ. Όπως για την αληθινή επενδύσεις στο μέλλον, έχουν θυσιαστεί. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει γνήσια ερευνητικά προγράμματα και έργα υποδομής τους είναι μια αναβίωση των μεγάλων έργων που προτείνονται από τον [πρώην πρόεδρος της Επιτροπής] του [Ζακ] Ντελόρ - το 1994.
Έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε πολύ καλύτερα. Η Ευρώπη διέρχεται την πιο σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση μετά τον πόλεμο. Το νόμισμά της σχεδόν αποτύχει. Ωστόσο, αυτό κάνει ασήμαντη αλλαγή. Παρά το γεγονός ότι οι υποστηρικτές της μεγαλύτερης δαπάνες έχουν βρει μια δίκαιη αιτία για την υπεράσπιση της Erasmus πανεπιστημιακό πρόγραμμα ανταλλαγής, δεν είναι οι ίδιοι πεπεισμένοι για την προστιθέμενη αξία για τον προϋπολογισμό.
Κοπή εισφορές τους
Το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο: ο καθένας προσπαθεί να μειώσει τη συμμετοχή τους. Ο David Cameron έχει ήδη διασωθεί η βρετανική επιστροφή. Οι Γερμανοί, Σουηδοί, Αυστριακοί ολλανδική και προσπαθούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Το υψηλό σημείο αυτής παζάρι είναι ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διαφορά μεταξύ των δαπανών και υποσχέθηκε πραγματικές δαπάνες να συμφιλιώσει τον δότη και των δικαιούχων χωρών.
Αυτός ο τύπος είναι ανάξια παζάρι της Ευρώπης. Είναι καιρός να επινοήσει έναν προϋπολογισμό που προετοιμάζει το μέλλον και δείχνει αληθινή, ομοσπονδιακή αλληλεγγύης για τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από μαζική ανεργία. Όταν έλαβε François Hollande στο Στρασβούργο , οι ευρωβουλευτές προειδοποίησαν ότι, ως έχει, δεν θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό.
Δεν είναι λάθος. Ευρώπη δεν θα στερείται των πόρων του προϋπολογισμού, λόγω του ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να επωφεληθούν από τις εκλογές του 2014 για να καθορίσει τις συλλογικές φιλοδοξίες του προϋπολογισμού τους. Το νέο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα έχει στη συνέχεια την εντολή να προετοιμάσει το μέλλον. Επιτέλους.
presseurop