Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΑ...ΑΖΗΤΗΤΑ !


Η Ελληνική πολιτεία αποδεικνύεται ανίκανη να αξιοποιήσει ένα τεράστιο θησαυρό για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, ο οποίος σωρευτικά, από το 2000, προσεγγίζει τα 85 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το σύνολο των πληρωμών της ελληνικής ναυτιλίας τα τελευταία 13 χρόνια. Συνολικά, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα μας ανήλθε στα 169,8 δισ. ευρώ, ενώ εξήχθησαν πάλι με τη μορφή πληρωμών...

... 84,59 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να ανέλθουν όλα αυτά τα χρόνια στα 85,24 δισ. ευρώ.
Οι πληρωμές θα μπορούσαν να ήταν λιγότερες, εάν οι Ελληνες εφοπλιστές εύρισκαν ένα σημαντικό μέρος των υπηρεσιών που χρειάζονται στη χώρα μας.


Στασιμότητα στον υπό ελληνική σημαία στόλο
Την ίδια στιγμή που ο ελληνόκτητος στόλος παρουσιάζει μία συνεχώς αυξητική πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο υπό ελληνική σημαία στόλος (πλοία 100 gt και άνω) παρουσιάζει μία στασιμότητα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου και κινείται σε ένα εύρος από 1.800 μέχρι και 2.110 πλοία, με εξαίρεση τα χρόνια από το 1983 μέχρι το 1986, που τα πλοία στη σημαία ήταν περισσότερα (3.422 το 1983 και μειώθηκαν στα 2.136 το 1986).
Την ίδια περίοδο, ο ελληνόκτητος στόλος (πλοία μεγαλύτερα των 1000 gt) παρουσιάζει μία σταθερά αναπτυξιακή πορεία, με αποκορύφωνα το 2008, όταν έφθασε τα 4.173 πλοία, από 2.487 πλοία το 1988, για να μειωθεί ελαφρώς στη συνέχεια και να φθάσει τα 3.760 πλοία το 2012. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι η χωρητικότητα του στόλου αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να τριπλασιασθεί στα έτη μεταξύ 1988 και 2012, ενώ σε αριθμό πλοίων αυξήθηκε μόλις κατά 51,18%.Ο Ελληνικός εφοπλισμός, όλα αυτά τα χρόνια, επένδυσε σε μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πλοία, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, παρατηρείται μία μείωση των υπό ελληνική σημαία πλοίων αυτού του μεγέθους (άνω των 1.000 gt), ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των ελληνόκτητων πλοίων.
Ετσι, ενώ το 2005 τα υπό ελληνική σημαία αποτελούσαν το 28,9% των ελληνόκτητων πλοίων, το 2012 μειώθηκαν στο 22,9%. Το 2005, το νηολόγιο αριθμούσε 965 πλοία άνω των 1.000 gt, το 2006 ήταν 910 πλοία, το 2007 ήταν 969, ενώ το 2008 αυξήθηκαν στα 1.197, για να μειωθούν πάλι στα 1.121 το 2009, στα 969 πλοία το 2010, στα 917 πλοία το 2011 και στα 862 το 2012.

Με πληροφορίες από τη Ναυτεμπορική και το Zougla.gr