Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ...

... της Τριτοβάθμιας ΤουριστικήςΕκπαίδευσης»

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας &  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: «Διατήρηση της Αυτονομίας της Τριτοβάθμιας Τουριστικής Εκπαίδευσης»

Τα Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ αποτελούν σήμερα τα μοναδικά προπτυχιακά τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα οποία προσφέρουν τεχνολογική και επιστημονική εκπαίδευση στη Διοίκηση του Τουρισμού. Σε μια χρονική στιγμή όπου η  «δεδομένη» σπουδαιότητα του Τουρισμού ανακαλύπτεται εκ νέου και αναδεικνύεται σε τομέα στήριξης της Ελληνικής οικονομίας, το Σχέδιο «Αθηνά», αγνοώντας το διεθνές...

... εκπαιδευτικό τοπίο στην τουριστική εκπαίδευση,  διεκδικεί μια παγκόσμια θλιβερή πρωτιά με την κατάργηση της αυτονομίας τους και την μετατροπή τους σε απλή «κατεύθυνση».
Το προφανές «παράδοξο» του όλου εγχειρήματος είναι ότι η λειτουργία των Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και ειδικότερα εκείνων  της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όχι μονέ εμπίπτει στη γενικότερη φιλοσοφία του Σχεδίου Αθηνά’ όπως αυτή διατυπώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου  αλλά καλύπτει  και κάθε επιμέρους στοχοθεσία που αυτό προκρίνει.  Εκτός του ότι εκπληρώνουν το ρόλο τους στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική- εκπαιδεύοντας μεσαία και ανώτερα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων τα οποία απορροφώνται στις χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στους σημαντικότερους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς του Τουρισμού στη χώρα μας- διαθέτουν επιπλέον ένα σημαντικό αριθμό μόνιμων μελών ΔΕΠ, άρτιες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές, πολύ μεγάλο αριθμό ενεργών φοιτητών αλλά και υψηλή ζήτηση από υποψηφίους φοιτητές,  εξαιτίας του μικρού ποσοστού ετεροαπασχόλησης  που τεκμηριωμένα παρατηρείται από τις επαγγελματικές  επιλογές των αποφοίτων.
Η διαφαινόμενη απώλεια του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της ανωτάτης τουριστικής εκπαίδευσης  δείχνει έναν απλοϊκό εμπειρισμό στη προσέγγιση του τουρισμού στη χώρα μας ο οποίος δεν εφαρμόζεται σε καμιά ευρωπαϊκή ή ανταγωνίστρια χώρα. Τη στιγμή που τα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποδεικνύουν την εξωστρέφεια τους με κοινά προγράμματα έρευνας και διδασκαλίας σε περισσότερες από 30 χώρες της υφηλίου, προσφέρουν το 80% της επιστημονικής τουριστικής  βιβλιογραφίας, καλούνται και έχουν επιτυχώς μεταφέρει την τεχνογνωσία τους σε χώρες όπως η Κροατία, η Σερβία, η ΠΓΔΜ, η Αλβανία, η Αίγυπτος,  το Σχέδιο Αθηνά ελαχιστοποιεί τη δυναμική τους, οδηγώντας στην ουσία στην παραγωγή « ανειδικεύτου πλην όμως καταρτισμένου»  ανθρώπινου δυναμικού σε έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό όπως η χώρα μας.
                                  Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να επανεξετάσει την κατάργηση της αυτονομίας των Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Η ερωτώσα Βουλευτής
Άντζελα Γκερέκου