Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ....


...από τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

sima
Στην Κέρκυρα σήμερα 14 Ιουλίου 2012 ημέρα Σαββάτο και ώρα 10:00 π.μ.,  συνεδρίασε η Επιτροπή Ακροάσεων, για τις Μουσικές Θερινές Ακαδημίες, στην αίθουσα εκδηλώσεων του καταστήματος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιά Φιλαρμονική), με σκοπό των εξέταση των υποψηφίων για τις υποτροφίες που δίνει ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας.
  Η Επιτροπή ακροάσεων αποτελείται από τους κ.κ.  :
  Αλέξανδρο Βάβουληπρόεδρο
.    2 Σωκράτη Άνθη
3.     Αναστάσιο Καζιάνη
4.     Δημήτριο Έριτσο.
Συνολικά κατατέθηκαν 19 αιτήσεις υποψηφίων.
Η Επιτροπή μετά την  ακρόαση των υποψηφίων, συνεδρίασε και  αποφάσισε να δώσει στους παρακάτω διαγωνιζόμενους τις υποτροφίες του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας, αναλυτικά :
1.     Χρήστος Γραμμένος                                7. Νικόλας Βραδής
2.     Αναστάσιος Ασπιώτης                                    8. Βασίλης Μουζακίτης
3.     Χρήστος Μαλτέζος                                  9. Θεοφάνης Φανούριος Τζήλιος
4.     Νικόλαος Ανυφαντής                                      10. Διονύσης Μαρτίνης
5.     Αλέξανδρος Σπυρίδων Τσιμπούλης                        11. Ανδριανός Αδρεάδης
6.     Χρήστος Αρμενιάκος                              12. Νικόλαος Νίνος