Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ


Σεμινάριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα! Το ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει ένα σεμινάριο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking seminar) την Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012, στις 18:30 μμ, στο Επιμελητήριο Άρτας με θέμα «Οι προοπτικές των επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων». 
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του ...
...Έργου INNOVA – Διεθνές Κέντρο Εφαρμοσμένης Γνώσης για την Καινοτομία στις Μεσογειακές Χώρες που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 και στόχοι του σεμιναρίου είναι:
1.    να ενισχυθεί η γνώση γύρω από την τοπική αγορά με τον εντοπισμό και την αναγνώριση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών των προϊόντων και των υπηρεσιών σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τα αγροτικά προϊόντα & τα τρόφιμα, ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι σημαντικότερες ανάγκες για εκπαίδευση και εξειδίκευση, 
2.    να αναλυθεί το πλαίσιο προκειμένου να δημιουργηθούν καινοτόμες υπηρεσίες που θα δώσουν σε όλους όσοι σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις νέες προτάσεις βελτίωσης και τα νέα εργαλεία ανάπτυξης.
Με βάση τις ανάγκες που θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα οργανωθούν εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης, στα οποία θα προσκληθούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι νέοι επιχειρηματίες και πτυχιούχοι σχολών σχετικών με τον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 
Εparxia24