Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ


ΜΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ , ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
               Προς τον κ. Υπουργό των Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ στην Κασσιόπη Κέρκυρας
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώσε πως έκανε αποδεκτή τη δεσμευτική  προσφορά του επενδυτικού fund  NCH Capital  για τη μεταβίβαση του  δικαιώματος της επιφάνειας επί του ακινήτου στην περιοχή Κασσιώπη της Κέρκυρας έναντι συνολικού τιμήματος 23 εκ. ευρώ και για διάστημα 99 ετών.  
Επισημαίνοντας το γεγονός ότι για πολλοστή φορά η κερκυραϊκή κοινωνία και η θεσμική της εκπροσώπηση (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Βουλευτές) πληροφορείται  την εξέλιξη αυτή μέσω Δελτίων Τύπου, υπενθυμίζω ότι το Ταμείο δεν έχει ακόμη διευκρινίσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου παρά το γεγονός ότι έχουν  επανειλημμένως ζητηθεί.  Ειδικότερα, με δεδομένο ότι ο θεσμός παραχώρησης της επιφάνειας έχει εισαχθεί πρόσφατα στο ελληνικό δίκαιο και κατ’επέκταση στην ελληνική αγορά ακινήτων, παραμένει άγνωστη η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αποτιμηθεί  η εν λόγω έκταση, όταν μάλιστα  η εμπορική αξία των ακινήτων  στην ευρύτερη περιοχή είναι σαφώς μεγαλύτερη έως και πολλαπλάσια.  Απάντηση χρήζει επίσης και η αναφορά του ΤΑΙΠΕΔ  σε ενδεχόμενη  συμμετοχή του στη μελλοντική υπεραξία του ακινήτου και ειδικότερα  ο τρόπος με τον όποιο η μελλοντική αυτή υπεραξία έχει εκτιμηθεί και ποια χαρακτηριστικά θα προσλάβει.
Τέλος,  πέρα από μια γενική αναφορά του Ταμείου σχετικά με τα «ήπια»  χαρακτηριστικά της επένδυσης, τα ακριβή σχέδια των επενδυτών δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Παραβλέποντας το γεγονός ότι η οικοδόμηση 36000τ.μ. μόνο ήπια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε μια περιοχή όπως αυτή του Ερημίτη,   ουδείς γνωρίζει με ποια κριτήρια καθορίστηκε ο συντελεστής δόμησης, ποια είναι η κατανομή ανάμεσα στις διάφορες χρήσεις γης και το κυριότερο ποιες είναι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  όπως αυτές εκτιμώνται στην περιβαλλοντική μελέτη και αξιολογήθηκαν στην έκδοση του Ειδικού Χωροταξικού.
Κατόπιν τούτων
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-        Πόσο και με ποια μεθοδολογία αποτιμήθηκαν από ανεξαρτήτους μελετητές τα περιουσιακά στοιχεία του ακινήτου στην Κασσιώπη Κέρκυρας; Παρακαλείσθε για την προσκόμιση της σχετικής μελέτης,
-        Με ποιο τρόπο έχει αποτιμηθεί και σε τι συνίσταται η πιθανή συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στη μελλοντική υπεραξία του ακινήτου; Παρακαλείσθε για την προσκόμιση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης,
-        Τι ακριβώς προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό του ακινήτου σχετικά με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης γενικότερα και τι προβλέπεται ειδικότερα στο επιχειρησιακό σχέδιο του επενδυτικού fund ; Παρακαλείσθε για την προσκόμιση του
-        Πως έχουν αποτιμηθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής από την περιβαλλοντική μελέτη που υποστηρίζει το Ειδικό Χωροταξικό; Παρακαλείσθε για τη προσκόμιση της.

Η ερωτώσα και αιτούσα βουλευτής


Άντζελα Γκερέκου
                                                                                                         CORFU NEWSit