Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ....


  Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνεται ότι:
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη δωρεάν διανομή προϊόντων τους απόρους της χώρας, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013, να καταθέσουν στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων της περιοχής τους, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1η Μαΐου έως 31 Μαΐου 2013:

Δικαιολογητικά συμμετοχής
1.     Αίτηση συμμετοχής με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
2.     Αντίγραφο ταυτότητας.