Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2015...

…για την κατάθεση δελτίου απογραφής!


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
 
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Τηλ. : 2661361900 & Fax: (26610) 41801
Ε-mail : sgkerkiras@n6.stratologia.gr
Φ. 437/277
Κέρκυρα,  2 Δεκ 2011

ΘΕΜΑ :
ΣΧΕΤ. :

Επιλογή – Κατανομή Στρατευσίμου Προσωπικού

 α.    Άρθρο 10 του Ν.3421/2005 ΄΄Στρατολογία των Ελλήνων & άλλες διατάξεις΄΄
       (ΦΕΚ 302 τ. Α΄)
 β.   Φ.429.1/53/158328/Σ.1962/29-12-2005/Κ.Υ.Α. ΥΠΕΣΔΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΦΕΘΑ
       (ΦΕΚ 1908 τ. Β΄)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2015 (ΓΕΝ. 1994) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

1.         Σύμφωνα    με    το άρθρο   10   του   Ν.3421/2005     ΄΄ Στρατολογία   των    Ελλήνων   και   
άλλες διατάξεις΄΄ (ΦΕΚ 302 τ. Α΄) , οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννηθέντες το έτος 1994) που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας  , είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (το γνωστό ως «περιοδεύων») στη Στρατολογική Υπηρεσία Κέρκυρας και στα πλησιέστερα  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους , από 2 Ιανουαρίου 2012 έως και 29 Φεβρουαρίου 2012 , κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 09.00 έως 13:00.

           2.    Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι , παρακαλούνται να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το δελτίο της  αστυνομικής τους ταυτότητας ή εφόσον στερούνται τέτοιας , πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων , με πρόσφατη φωτογραφία τους και να γνωρίζουν , εφόσον αυτό είναι εφικτό , την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουν .

           3.     Όσοι δεν προσέλθουν υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο , οι οποίες συνίστανται σε πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις , ανάλογα με την περίπτωση .

           4.     Για περισσότερες πληροφορίες , αναφορικά με το πρόγραμμα και τις λοιπές υποχρεώσεις , οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται  στην Υπηρεσία μας (τηλ.: 2661361900 , 2661361901 & 2661361905) , στους Δήμους , στις Δημοτικές Ενότητες , στα Σχολεία (Λύκεια , ΤΕΕ , ΕΠΑΛ , ΕΠΑΣ ,  ΙΕΚ κ.λ.π.) καθώς και σε όλα τα  ΚΕΠ, της Περιφερειακής Ενότητα Κέρκυρας.

                    Ανχης  (ΣΣΝΣ) Παναγιώτης  Κοντοστάνος

          Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
 Να επιστήσουμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στα κάτωθι σημεία, τα οποία αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση:

α) Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
β)  Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
·         Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
·         Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
·         Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
                                   
 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
                                                                                ΤΜΗΜΑ 2Ο
                                                                2 Δεκ 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄ ΣΤΗ
Φ. 437/1/277/Σ.133                      

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2015 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 1994) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1.         
02 ΙΑΝ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.Κ – Τ.Κ.:Αγίου Αθανασίου, Αγρού, Αρκαδάδων, Αρμενάδων, Αφιώνος, Δάφνης)
2.         
03 ΙΑΝ 2012
ΤΡΙΤΗ
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.Κ – Τ.Κ.: Δροσάτου, Καββαδάδων , Καστελλάνων Γύρου)
3.         
04 ΙΑΝ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δ.Κ – Τ.Κ.: Μεσαριάς , Πάγων,  Ραχτάδων , Χωροεπισκόπων)
4.         
05 ΙΑΝ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (Δ.Κ – Τ.Κ..: Γαστουρίου , Κυνοπιαστών ,  Αγ. Προ –
κοπίου )
5.         
09 ΙΑΝ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (Δ.Κ – Τ.Κ..: Αγίων  Δέκα  , Άνω Γαρούνας ,  Βαρυπατάδων
6.         
10 ΙΑΝ 2012
ΤΡΙΤΗ
Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (Δ.Κ – Τ.Κ..: Βιρού, Καλαφατιώνων , Καμάρας , Καστελλάνων Μέσης)
7.         
11 ΙΑΝ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ.Ε.  ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (Δ.Κ  - Τ.Κ: Κάτω Γαρούνας , Κουραμάδων , Μπενιτσών , Σταυρού)
8.         
12 ΙΑΝ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Δ.Ε.  ΕΣΠΕΡΙΩΝ (Δ.Κ – Τ.Κ.: Αγ. Δούλων  , Αγραφών , Αντιπερνών , Αυλιωτών ,  Βαλανείου , Βελονάδων)
9.         
13 ΙΑΝ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ (Δ.Κ. – Τ.Κ.: Καβαλουρίου , Καρουσσάδων , Μαγουλάδων , Περουλάδων , Σιδαρίου)
10.      
16 ΙΑΝ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Δ.Ε.  ΘΙΝΑΛΙΟΥ (όλες οι Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες)
11.      
17 ΙΑΝ 2012
ΤΡΙΤΗ
Δ.Ε.  ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ (όλες οι Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες)
12.      
18 ΙΑΝ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (όσων το επίθετο αρχίζει από Α μέχρι και Ζ)
13.      
19 ΙΑΝ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (όσων το επίθετο αρχίζει από Η μέχρι και Κ)
14.      
20 ΙΑΝ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (όσων το επίθετο αρχίζει από Λ μέχρι και Ν)
15.      
23 ΙΑΝ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (όσων το επίθετο αρχίζει από Ξ μέχρι και Ρ)
16.      
24 ΙΑΝ 2012
ΤΡΙΤΗ
Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (όσων το επίθετο αρχίζει από Σ μέχρι και Ω)
17.      
25 ΙΑΝ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ   (Δ.Κ. – Τ.Κ.:   Αργυράδων ,   Αγίου  Νικολάου, Βασιλάτικων, Κουσπάδων)
18.      
26 ΙΑΝ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (Δ.Κ. – Τ.Κ.: Περιβολίου , Πετριτής)
19.      
27 ΙΑΝ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ (όλες οι Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες)
20.      
30 ΙΑΝ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  (Τ.Κ.: Λακώνων , Αλλειματάδων, Γαρδελάδων , Δουκάδων)
21.      
31 ΙΑΝ 2012
ΤΡΙΤΗ
Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  (Δ.Κ. – Τ.Κ.: Κρήνης , Λιαπάδων, Μακράδων , Σκριπερού)
22.      
01 ΦΕΒ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ (Τ.Κ.: Κοκκινίου, Αγ. Ιωάννου , Άφρας ,  Βάτου , Γιαννάδων)
23.      
02 ΦΕΒ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Δ.Ε.  ΠΑΡΕΛΙΩΝ (Δ.Κ. – Τ.Κ.: Κανακάδων , Κομπιτσίου ,  Μαρμάρου , Πέλεκα , Σιναράδων)
24.      
03 ΦΕΒ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ (Δ.Κ.: Λευκίμμης)
25.      
06 ΦΕΒ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ (Δ.Κ. – Τ.Κ.: Βιταλάδων , Νεοχωρίου)
26.      
07 ΦΕΒ 2012
ΤΡΙΤΗ
Δ.Ε.ΦΑΙΑΚΩΝ (Δ.Κ. – Τ.Κ.: Κάτω Κορακιάνας, Αγ. Μάρκου, Άνω Κορακιάνας , Ζυγού)
27.      
08 ΦΕΒ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ (Τ.Κ.: Σγουράδων, Σπαρτύλα, Σωκρακίου)
28.      
09 ΦΕΒ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Δ.Ε.: ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ , ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ , ΟΘΩΝΩΝ
29.      
10 ΦΕΒ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (όλες οι Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες)
30.      
13 ΦΕΒ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Προγραμματισμένοι που δεν παρουσιάστηκαν 
31.      
14 ΦΕΒ 2012
ΤΡΙΤΗ
Ομοίως  ως  άνω
32.      
15 ΦΕΒ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ομοίως  ως  άνω
33.      
16 ΦΕΒ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Ομοίως  ως  άνω
34.      
17 ΦΕΒ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ομοίως  ως  άνω
35.      
20 ΦΕΒ 2012
ΔΕΥΤΕΡΑ
Στρατεύσιμοι που είναι γραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμων & Κοινοτήτων άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων  της Χώρας
36.      
21 ΦΕΒ 2012
ΤΡΙΤΗ
Ομοίως  ως  άνω
37.      
22 ΦΕΒ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ομοίως  ως  άνω
38.      
23 ΦΕΒ 2012
ΠΕΜΠΤΗ
Ομοίως  ως  άνω
39.      
24 ΦΕΒ 2012
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ομοίως  ως  άνω
40.      
28 ΦΕΒ 2012
ΤΡΙΤΗ
Ομοίως  ως  άνω
41.      
29 ΦΕΒ 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ομοίως  ως  άνω

                                                                                Ανχης (ΣΣΝΣ)  Παναγιώτης Κοντοστάνος
      Ακριβές Αντίγραφο                                                                          Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς                   

 

 

 

Υπλγός (ΣΣΝΣ) Νικόλαος Ζήνδρος

               Τμχης 2ου Τμήματος