Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΕΣ ΜΕ ΕΤΑ


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για τη συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε., με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά των αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ Α.Ε.

Με βάση την απόφαση η ανώνυμη εταιρεία με την ...

...επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚΕΔ Α.Ε.) συγχωνεύεται, με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και ειδικά για έργα ακίνητα ή προγράμματα που ανήκαν πριν την συγχώνευση στην αρμοδιότητα της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Πηγή:www.capital.gr