Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ...

…της Βουλής, υπό την ιδιότητα της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής.
Υπό την ιδιότητα της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας κ. Άντζελα Γκερέκου, παρουσίασε χθες  στην Ολομέλεια της Βουλής, την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής.
Η κ. Γκερέκου, ενημέρωσε την Ολομέλεια για την...
...αποστολή και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής  Περιφερειών και αναφέρθηκε επιγραμματικά στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα εξ’ αυτών, τα οποία παρουσίασαν ιδιαίτερο  ενδιαφέρον. Η κ. Γκερέκου αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στο ζήτημα της ανάδειξης της «τοπικής ταυτότητας» των Περιφερειών και ειδικά στο ζήτημα της «νησιωτικής» ή της «ορεινής» ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι «όταν μιλάμε για «ανάδειξη τοπικής ταυτότητας», στην ουσία μιλάμε για τον κεντρικό αναπτυξιακό άξονα κάθε περιοχής. Και η ανάπτυξη αυτή μπορεί να είναι πολυεπίπεδη: οικονομική, πολιτιστική, τουριστική, παραγωγική – και οποιαδήποτε άλλη μορφή προόδου μπορεί να έχει ένα μέρος, η οποία θα οδηγεί στη βελτίωση  της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Το ένα όμως, δεν είναι «ξεκομμένο» από το άλλο. Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας, δεν μπορεί να είναι άσχετη από την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας μιας περιοχής. Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, δεν μπορεί να μην σχετίζεται με την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Έχουμε ανάγκη να εντοπίσουμε, να αναδείξουμε αλλά και να επενδύσουμε  πάνω σε αυτούς τους κεντρικούς τοπικούς άξονες – να επενδύσουμε στις «τοπικές ταυτότητες» και στην ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας». Η κ. Γκερέκου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της Περιφέρειας, λέγοντας ότι «θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και να περάσουμε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα:
Ø Να αναζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα των Περιφερειών, εξορθολογίζοντας τη σχέση κόστους μεταξύ παραγωγής και πώλησης, η οποία είναι απαγορευτική
Ø Να προωθήσουμε έργα οδικής σύνδεσης των απομακρυσμένων περιοχών με τις κεντρικές αρτηρίες της χώρας,
Ø Να συζητήσουμε νομοθετικά την εισαγωγή του «μεταφορικού ισοδύναμου», ώστε να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ των κατοίκων των νησιωτικών και των ηπειρωτικών περιοχών
Ø Να δρομολογήσουμε έργα υποδομής μικρής και μεσαίας κλίμακας, ικανά να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε επιμέρους περιοχής, στο πεδίο της τουριστικής αξιοποίησης και της ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας
Ø Να ενισχύσουμε τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στις δυσπρόσιτες περιοχές, με τη δημιουργία υποδομών και την παροχή κινήτρων στο ιατρικό προσωπικό
Ø Να θεσπίσουμε την ισότιμη φορολογική αντιμετώπιση όλων των Περιφερειών της χώρας, κυρίως στο επίπεδο του καθορισμού του ΦΠΑ».
Σε ότι αφορά στα θέματα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και στα επίπεδα απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, η κ. Γκερέκου σημείωσε ότι «όσο και αν έχουμε αυξήσει τα ποσοστά της απορροφητικότητας σε σχέση με το παρελθόν, είναι πολλά ακόμη αυτά που μπορούν να γίνουν για να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε». Ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στην Επιτροπή, ήταν και η πορεία εφαρμογής του Σχεδίου «Καλλικράτης». Η κ. Γκερέκου επισήμανε ότι οι αλλαγές που επήλθαν με τον «Καλλικράτη» ήταν αναγκαίες και απαραίτητες, όμως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και θα πρέπει ενδεχομένως να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις σε ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι δεν είναι λειτουργικό. Η κ. Γκερέκου ανέφερε ότι ο «Καλλικράτης» υπήρξε ένα εγχείρημα το οποίο αδικείται από την οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα αλλά πέρα απ’ αυτό, η επιτυχία του εξαρτάται και από το ρόλο των προσώπων που τον υπηρετούν, από τις αιρετές θέσεις της Αυτοδιοίκησης.
Τέλος, η κ. Γκερέκου αναφέρθηκε και στο θέμα της λειτουργίας του Περιφερειακού Τύπου λέγοντας ότι «θα πρέπει επιτέλους να θεσμοθετήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Τύπου, το οποίο να στηρίζεται μεν στη διαφάνεια αλλά παράλληλα να στηρίζει πρακτικά και ουσιαστικά τη λειτουργία του Περιφερειακού Τύπου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τύπος της Περιφέρειας, είναι πραγματικά τεράστια. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε απέναντί του επιπλέον μια στάση μόνο «τιμωρητική» ή μόνο «ελεγκτική» αλλά πρωτίστως μια στάση υποστηρικτική. Και θα πρέπει αυτό να το κάνουμε, το δυνατόν συντομότερα».