Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΕΠΕΚΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ....

...ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση απέστειλε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, σχετικά με το θέμα της αποπεράτωσης των Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας επισημαίνει στην επιστολή του ότι ο έλεγχος από το Δήμο Κέρκυρας της μελέτης του αγωγού μεταφοράς λυμάτων, που αναφέρεται από το...

... Υπουργείο ως λόγος καθυστέρησης επανέναρξης εργασιών στις Εργατικές Κατοικίες του Αγίου Ιωάννη εκλείπει, καθώς ο έλεγχος αυτός έχει διενεργηθεί ήδη από τις 5/12/2012.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ζητά  από τον Υπουργό κ. Βρούτση μια συνάντηση παρουσία και των εκπροσώπων των δικαι0ούχων, προκειμένου να απαλειφθούν οι σκιές που παραμορφώνουν την εικόνα του έργου, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης.

Ολόκληρη η επιστολή (8/11/2013) του Δημάρχου Κέρκυρας Γιάννη Τρεπεκλή έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Κατά την ενημέρωσή μου από τον «Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας» μου αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο θεωρεί ότι μια εκ των αιτιών εμπλοκής της επανέναρξης των εργασιών είναι και η καθυστέρηση ελέγχου από το Δήμο Κέρκυρας της «Υδραυλικής μελέτης αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό ΟΕΚ Κέρκυρας V, Αγίου Ιωάννη στο ΕΕΛ Συναράδων» όπως αυτή συντάχθηκε από το Μελετητικό Γραφείο «Βασίλειος Κ. Μπουλουγούρης και Συνεργάτες ΕΠΕ».

Θα ήθελα λοιπόν να σας πληροφορήσω ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κέρκυρας από την 5η Δεκεμβρίου 2012 με το υπ’ αριθμό 8060 έγγραφό της ενημέρωσε την προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή ΟΕΚ-ΟΕΕ για την απόλυτη συμφωνία της με την παραπάνω μελέτη ώστε η τεχνική Υπηρεσία της ΟΕΚ-ΟΕΕ να προχωρήσει για την τελική έγκριση αυτής, συγχρόνως με την μελέτη περιβαλλοντικών όρων.

Είναι φανερό ότι ο Δήμος Κέρκυρας αντιλαμβανόμενος την άδικη ταλαιπωρία των δικαιούχων ενήργησε ταχύτατα και αναμένει πλέον τις απαραίτητες ενέργειες της προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής του ΟΕΚ – ΟΕΕ ώστε να ξαναρχίσει και να αποπερατωθεί το έργο.

Νομίζω ότι μια συνάντηση μαζί σας με την παρουσία και εκπροσώπων των δικαιούχων θα αποτελούσε τον καλύτερο τρόπο απάλειψης των σκιών που επί τριετία παραμορφώνουν την εικόνα του έργου λόγω ελλιπούς ενημέρωσης.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας είμαι βέβαιος ότι θα αποδεχθείτε το αίτημά μου που αποτελεί ζητούμενο και του συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη που εκπροσωπεί νόμιμα τους δικαιούχους.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Γιάννης Τρεπεκλής».