Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ....

SimUnescoSimUnesCO (προσομοίωση της UNESCO Κέρκυρας) είναι η πρώτη προσομοίωση της UNESCO που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Ιόνιο πανεπιστήμιο από 21 - 24 Αύγουστος 2013.UNESCO είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εργάζεται για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, των πολιτισμών και των λαών, με βάση το σεβασμό των κοινών αξιών.Αποσκοπεί στην οικοδόμηση της ειρήνης, την εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο. UNESCO συμβάλλει στην υλοποίηση αυτών των στόχων μέσω πέντε μεγάλα προγράμματα:. Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, Πολιτισμού, Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Στόχος μας είναι να φέρει σε επαφή τους νέους και μέσω αυτής της προσομοίωσης να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την UNESCO (πώς λειτουργεί, τις αξίες και τους στόχους της), να κατανοήσουν πως η διεθνής κοινότητα ασχολείται με παγκόσμια θέματα και να έχουν μια εποικοδομητική συζήτηση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και να ενημερώνονται σχετικά με τη δομή της UNESCO, οι επιτροπές στις οποίες θα πρέπει να ανατεθεί , το θέμα της κάθε επιτροπής, καθώς και τις θέσεις της χώρας που θα εκπροσωπεί σε αυτά τα θέματα και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο τους κανόνες της διαδικασίας. Έτσι, σας προσκαλούμε να SimUnesCO να εκφράσουν τις ιδέες σας, τη διερεύνηση άποψη ο ένας τον άλλο, να αναπτύξουν σας διπλωματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να διαπραγματεύεται και να προτείνει καινοτόμες λύσεις. Ελπίζουμε ότι θα είναι μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία που θα σας φέρει σε επαφή με τη διεθνή πραγματικότητα.