Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ.....


Κρίμα βαρύ. Πόνος βαρύτερος..

Ἄν εἴχαμε δωρεὰν εἰσιτήρια ἢ ἄν δὲν …., τότε θὰ προλαβαίναμε.

Τώρα πρέπει νὰ διαλευκανθοῦν τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους φυσικά.

Χάθηκε ἄδικα ἕνας ἄνθρωπος !  Πρέπει νὰ βρεθοῦν λύσεις.

Ἄν κρατηθῆ τὸ ἴδιο σύστημα προπηλακισμοῦ τῶν ἐπιβατῶν, γιατὶ ἡ εὐγένεια ἔλλειψε, τότε πρέπει νὰ προσληφθοῦν εἰδικοὶ ἐλεγκτὲς-εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς καταρτίσεως, ποὺ ξέρουν νὰ προλαμβάνουν τὸ κακὸ, καὶ μὲ εὐγένεια...
Πρέπει νὰ ἐνισχύωνται συνεχῶς μὲ εἰδικώτερα σεμινάρια.

Τὸ μεγάλο πρόβλημα, ὅμως, εἶναι ὅτι λείπει ἀπὸ ὅλους μας ἡ σωστὴ Παιδεία, ποὺ πρέπει νὰ ἀναβαθμισθῆ σὲ ὅλα τὰ πεδία ...

Τί ἄλλο πρέπει νὰ ψηφίσῃ ἡ Βουλή, γιὰ νὰ μὴ ξανασυμβῇ οὔτε θάνατος, οὔτε τραυματισμός ;

Δὲν εἴμαστε οἱ εἰδικοί, ἀλλὰ προβληματιζόμαστε διακαῶς, πῶς θὰ βρεθοῦν λύσεις καὶ ἐγγυήσεις μὴ ἐπαναλήψεως τέτοιων τραγικῶν γεγονότων.


                                                                                                                 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

http://www.fotgrammi.gr