Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

ΚΕΡΚΥΡΑ-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ....

Η επικείμενη διοργάνωση από το Ιόνιο Πανεπιστημίου της Συνόδου των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Ελληνικών Πανεπιστημίων 28 – 31/08/2013, προσμετρείται στις διοργανώσεις «Συναντήσεων Κορυφής» στην Κέρκυρα, από τις οποίες μόνο ευεργετικά αποτελέσματα προέκυψαν για την κοινωνία των Ιονίων.
Η Σύνοδος Πρυτάνεων, στο προεδρείο της οποίας εφέτος αναδείχθηκε η Πρυτανική Αρχή του Ιονίου Πανεπιστημίου, εκτός του ότι αποτελεί εξαιρετικής σημασίας διοργάνωση για τα ελληνικά ΑΕΙ, για την Κέρκυρα σηματοδοτεί και την έναρξη των εορτασμών για την επέτειο των 30 ετών από την ίδρυση του Ιονίου Πανεπιστημίου (1984-2014), καθώς και των 190 ετών από την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας (1824-2014), του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου των νεοτέρων χρόνων.
Στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου μας ως προεδρεύουσας της Συνόδου είναι η διοργάνωση στην έδρα του Ιδρύματος προέλευσής της, της 73ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, του σημαντικότατου αυτού γεγονότος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι εργασίες της οποίας θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα από την Πέμπτη 29.08.2013 έως και το Σάββατο 31.08.2013.
Δεν πρόκειται για μια συνήθη διοργάνωση, αλλά για το συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο της Διοίκησης όλων των Πανεπιστημίων, το νευραλγικό κέντρο διοίκησης των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία καλούνται να συνεργαστούν και να συναποφασίσουν λύσεις αντιμετώπισης των μεγάλων πανεπιστημιακών ζητημάτων, εν μέσω της δεινής οικονομικής κρίσεως που μαστίζει τη χώρα. Πρόκειται για τις συνεδριάσεις σε ανώτατο επίπεδο τεσσάρων διακριτών Πανεπιστημιακών Οργάνων και συγκεκριμένα, κατά χρονική σειρά, για τη Συνάντηση Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών, τη Σύνοδο Προέδρων και Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών, τη Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προσωπικού και Γραμματέων Ελληνικών Πανεπιστημίων και, τέλος, για το κύριο και κεντρικό  γεγονός, την ίδια τη Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η συνεργασία, η αλληλοενημέρωση, η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μέσω εντατικού ακαδημαϊκού διαλόγου, αλλά κυρίως η διαδικασία της σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, που οδηγούν σε ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές συλλογικές αποφάσεις, συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της σύγχρονης πανεπιστημιακής πραγματικότητας, ενώ θωρακίζουν τις ηγεσίες των πανεπιστημίων μας και νομικά, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ποικίλες καθημερινές προκλήσεις.
Στην παρούσα διοργάνωση  προχωρήσαμε στη σύμπτυξη της συνήθους διάρκειας εργασιών του εν λόγω κορυφαίου ακαδημαϊκού γεγονότος από 4 ημέρες, που διαρκούσε παλιά, σε 3 ημέρες, λόγω της δημοσιονομικής καταστάσεως της χώρας μας, παρόλο που αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, ότι ο φόρτος εργασίας θα είναι εξαιρετικά πιεστικός για όλους τους συνέδρους.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για λόγους οικονομίας πόρων, κατέβαλε κάθε προσπάθεια να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του, και κατάφερε να οργανώσει μια Σύνοδο Πρυτάνεων με μηδενικό κόστος, έχοντας στο πλευρό του τους τοπικούς φορείς, και συγκεκριμένα τον Δήμο Κέρκυρας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Επιμελητήριο Κέρκυρας, την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυρας, καθώς και χορηγούς, οι οποίοι με ευχαρίστηση υποστηρίζουν, όπως πάντοτε, το έργο που επιτελείται από το Πανεπιστήμιό μας και τους οποίους από τη θέση αυτή δημόσια ευχαριστούμε.
Από την πραγματοποίηση της Συνόδου των Πρυτάνεων στην Κέρκυρα, προκύπτουν μόνο οφέλη για το Ίδρυμά μας, και κατ’ επέκταση για την κοινωνία των Ιονίων. Δεδομένης της παρουσίας των ηγεσιών όλων των ελληνικών Α.Ε.Ι., στοχεύουμε στην προβολή της Κέρκυρας, ως κατεξοχήν πανεπιστημιακού, συνεδριακού και πολιτισμικού προορισμού, γεγονός που τονώνει έμμεσα και άμεσα την οικονομία κα την κοινωνία. Σκοπός μας είναι  να ενισχύσουμε και να προβάλουμε την ιστορική παρουσία  των Ιονίων Νήσων, στο πολιτισμικό γίγνεσθαι της Ελλάδας καθώς και την ακαδημαϊκή και κοινωνική προσφορά του Ιονίου Πανεπιστημίου, επειδή αναμφισβήτητα  η  Κέρκυρα αποτελεί το γεωπολιτισμικό χώρο απ’ όπου ξεκίνησε η ιστορία της νεώτερης ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης με την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου, της Ιονίου Ακαδημίας (1824).